ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Maj 2008


I denne måned afslutter vi temaet om H- og E-buslinier i Hovedstadsområdet.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Marts 1990

HT1533-177E.jpg (80 kb)

Linie 177E blev etableret den 4. december 1989 på strækningen Kastrup, Saltværksvej - Høje Taastrup st. Den nye linie får stop ved Skottegården, Hedegårdsvej - Sundbyvester Plads, Englandsvej/Vejlands Alle, Røde Mellemvej, Carl Gustavs Gade og Høje Taastrup st. Linien oprettes efter aftale med Postgiro, der er flyttet til Høje Taastrup, og formålet med linien er at tilbyde direkte busbefordring for ansatte med bopæl på Amager. Linie 177E får dog en meget kort levetid, og selv om den også kan benyttes af alle andre, som ikke er ansat i Postgiro, når den aldrig at blive optaget i HT's officielle køreplan.

På billedet ses HT's vogn 1533 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1984) som linie 177E på endestationen på Høje Taastrup st. Bussen udgik af driften i december 1997, hvorefter den blev eksporteret til Tallina Autobussikondis i Estland: her fik den nr. 3549.


 

 

 

 

Foto: Juni 1994

Linjebus6703-223E.jpg (110 kb)

Linie 223E oprettedes d. 23. maj 1993 ad ruten: Roskilde st. - Salløv Mølle - Havdrup st. - Gl. Havdrup - Solrød - Solrød Strand st. Den 25. september 1994 omlægges ruten, så der herefter køres Roskilde st. - Salløv Mølle - Solrød - Solrød Strand st. Næste omlægning finder sted d. 22. november 2000, idet busserne fra Trekroner Alle kører ad Universitetsvej, hvor der vendes og køres tilbage til Trekroner Alle mod Trekroner st.

På billedet ses Linjebus 6703 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1200B - Årgang 1991) som linie 223E ved Roskilde st. Bussen blev oprindelig leveret til Oluf Larsen, Slagelse som nr. 314. Herfra blev den i 1992 overtaget af Bustrafikken, Slagelse - stadig som nr. 314. I 1994 kom den til Linjebus som nr. 8703, men blev senere omnummereret til 6703. I 1998 blev den igen omnummereret i forbindelse med, at den blev indsat på ruter for Vestsjællands Trafikselskab. Det nye nummer blev 2099. Den var i drift i Danmark til år 2000, hvor den blev eksporteret til MZK Zywiec, Polen. Her fik den nr. 349/SZYF 470.


 

 

 

 

Foto: April 1977

HT0823-307H.jpg (103 kb)

Den 25. april 1976 etableres der hurtigbusture på linie 307 på strækningen Hillerød st.- Slangerup - Frederikssund - Roskilde st. Disse vogne standser kun på Slangerup Rtb. og Frederikssund Rtb. Linie 307H nedlægges d. 23. april 1978

På billedet ses HT's vogn 823 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1977) som linie 307H på Slangerup Rutebilstation. Bussen udgik af driften i april 1992, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: 1988

HT1811-308H.jpg (104 kb)

Linie 308H blev oprettet d. 23. april 1978 ad ruten Slangerup Rtb. - Jørlunde - Ølstykke st. - Svestrup - Jyllinge -  Roskilde st. Den 28. maj 1989 nedlægges linie 308H

På billedet holder HT's vogn 1811 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1988) i den daværende busterminal ved Roskilde st. som linie 308H. Bussen kom senere via Bus Danmark til Arriva. I 2002 udgik den af driften.


 

 

 

 

Foto: Juli 1984

HT1351-309E.jpg (107 kb)

Linie 309E etableredes d. 23. april 1978 af ruten Hillerød st. - Slangerup - Ølstykke - Jyllinge - Risø - Roskilde st. Linien nedlægges igen d. 21. oktober 1990 og erstattes af en ny linie 600S.

På billedet ses HT's vogn 1351 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1982) som linie 309E på Slagerup Rutebilstation. Bussen udgik af driften sommeren 1996.


 

 

 

 

Foto: 4. juni 2003

HT1307-340H.jpg  (107 kb)

Den 26. april 1981 oprettedes linie 340H ad ruten Helsingør st. - Nordre Strandvej - Hornbæk st. Linien nedlægges omkring 1989.

På billedet er det HT's vogn 1307 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1981), der som linie 340H holder ved Hornbæk st. Bussen blev i 1993 renoveret efter det såkaldte ReBus-program, og den udgik først af driften ca. 1999.


 

 

 

 

Foto: 1981

HT1204-359H.jpg (97 kb)

Linie 359H oprettedes d. 1. oktober 1978 ad ruten Udlejrevej/Frederikssundsvej - Udlejrevej - Frederikssundsvej - Gl. Ølstykke - Frederikssundsvej - Stenløse - Frederikssundsvej - Måløv Byvej - Ballerup Byvej - Ballerup st. Den 16. februar 1987 forlænges ruten forsøgsvis fra Udlejrevej til St. Rørbæk. Den 31. maj 1987 omlægges ruten i retning mod Ballerup således,  at der køres ad Ballerup Byvej - Vestbuen - Præstevænget - Bydammen - Ballerup st. Den 28. maj 1988 omlægges linien igen således, at der i retning mod St. Rørbæk køres ad Linde Alle - Hold-an Vej i Ballerup og videre ad sædvanlig rute. Linie 359H nedlægges d. 28. maj 1989 i forbindelse med, at Frederikssundsbanen overgår til S-togsdrift.

På billedet ses HT's vogn 1204 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1980) som linie 359H på endestationen ved Ballerup st. I 1993 blev bussen renoveret efter det såkaldte ReBus-program. Den udgik af driften ca. 1999.


 

 

 

 

Foto: Juni 1987

HT1765-362H.jpg (88 kb)

Linie 362H  så dagens lys den 25. september 1983, da linie 362 omlægges, således at der i retning mod Allerød i morgenmyldretiden og modsat i eftermiddagsmyldretiden køres ad følgende rute: Vejrmøllevej - Kærgårdsvej - Knud Rasmussens Vej - Lyngevej. På disse ture ændres linienummeret til linie 362H. Linie 362 og 362H nedlægges ca. 1989.

På billedet ses HT's vogn 1765 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1986) som linie 362H ved Allerød st. Bussen kom i 1999 via Bus Danmark til Arriva. I år 2000 blev den eksporteret til Marokko.

 


 

 

 

 

Foto: Juni 1987

HT4393-365E.jpg (96 kb)

Linie 365E etableredes d. 22. april 1979 ad ruten Rungsted Strand - Rungstedvej - Rungsted Kyst. st. - Rungstedvej - Usserød Kongevej - Blovstrødvej - Stampevej - Agiltevej - Grønnegade - Isterødvej - Overdrevsvej - Københavnsvej - Skovledet - Dyrehavevej (Hillerød Centralsygehus) - Tamsborgvej - Carlsbergvej - Hammersholtvej - Søndre Jernbanevej - Hillerød st. Den 31. maj 1987 afkortes ruten fra Rungsted Strand til Rungsted Kyst st. Den 2. juni 1991 ændredes linienummeret til 382E.

På billedes fra Hillerød st. ses HT's vogn 4393 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1972) som linie 365E. Bussen blev oprindelig anskaffet af DSB som nr. 393. Den blev overtaget af HT ved selskabets driftsstart d. 1. oktober 1974. Den udgik af driften i 1987, hvorefter den blev solgt til Civilforsvaret.


 

 

 

 

 Foto: April 1995

Linjebus6609-382E.jpg (133 kb)

Den 2. juni 1991 ændredes den hidtidige linie 365E til 382E. Samtidig omlægges ruten i Hillerød ad Dyrehavevej - Skovleddet - Jespervej - Tolvkarlevej - Overdrevsvej og videre ad sædvanlig rute til Rungsted Kyst st. Den 31. maj 1992 omlægges linien i Hillerød, således at der fra Overdrevsvejen ikke mere køres ad Tolvkarlevej - Jespervej - Skovleddet - Centralsygehuset - Carlsbergvej til Hillerød st. I stedet køres fra Overdrevsvejen til Amtsgården - Centralsygehuset - Carlsbergvej - Hillerød st. Den 14. december 2003 omlægges ruten igen i Hillerød - denne gang således, at der køres ad Overdrevsvejen – Kongens Vænge – ATP-huset – Kongens Vænge – Overdrevsvejen – Københavnsvej – Skovledet – Dyrehavevej – Tamsborgvej – Langesvej – Nordre Jernbanevej – Hillerød st. Seks morgenture kører direkte fra Hillerød st til ATP-huset ad Københavnsvej – Overdrevsvejen, og ti eftermiddagsture kører direkte fra ATP-huset til Hillerød st. ad Overdrevsvejen – Københavnsvej.

På billedet ses Linjebus 6609 (Leyland/DAB 6-1-TL11/4 - Årgang 1982) som linie 382E på endestationen ved Hillerød st. Bussen ejedes oprindelig af HT, hvor den havde nr. 1506. Den udgik af driften i november 1995.


 

 

 

 

Foto: August 1987

HT1748-707E.jpg (84 kb)

Linie 707E oprettedes d. 30. september 1979 i Hillerød ad ruten Kongens Vænge - Østervang - Tolvkarlevej - ATP-Huset. Linie 707E blev nedlagt d. 29. maj 1994.

På billedet ses HT's vogn 1748 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1985) som linie 707E på endestationen ved Hillerød st. Bussen var prototype på HT's totaldesign i 1985. Bemærk således det store HT-logo på siden af bussen. På alle øvrige busser blev dette logo væsentlig mindre.


 

 

 

 

Foto: Juli 1990

HT1528-733E.jpg (79 kb)

Linie 733E etableredes d. 14. august 1989, da den daværende linie 733 omdannes til ekspresbuslinie. Den nye linie kører ad en mere direkte rute mellem Humlebæk - Fredensborg - Hillerød. Den 29. september 1994 omlægges ruten ad Teglgårdsvej. Samtidig justeres ruten i Fredensborg.

På billedet ses HT's vogn 1528 (Volvo B 10MA-55/Aabenraa - Årgang 1984) som linie 733E ved Hillerød st. Bussen kom i 1999 via bus Danmark til Arriva. Den udgik af driften i juli 2000.


Udover de her omtalte H- og E-linier har der også været linie 304E, 386E og 387E, som det ikke har været muligt at fremskaffe billeder af:

Linie 304E etableredes d. 2. juni 1991 ad ruten Ølstykke st. - Frederiksborgvej - Gl. Roskildevej - Stadionvej - Ring Syd - Frode Fredegods Vej - Frederikssundsvej - (Veksø Bygade mod Ølstykke om morgenen og mod Malmparken om eftermiddagen) - Måløv Byvej - Ballerup Byvej - Ring 4 - Klausdalsbrovej - Lautrupparken - Malmparken - Malmparken st. Den 31. maj 1992 ændres ruteføringen, så der køres mellem Ølstykke st. og Måløv st. Herfra kører linie 304E som ringlinie i Smørumnedre. Den 28. september 1998 ændres ruten igen, idet der herefter køres ad følgende rute: Ølstykke st - Frederiksborgvej - Gl. Roskildevej - Stadionvej - Ring Syd - Frode Fredegods Vej - Frederikssundsvej - Kirkebakken - Frederikssundsvej - Måløv Byvej - Måløv st. Den 1. marts 2000 føres busserne ad Frederiksborgvej -Tjørnehøj - Østervej. Fra. 15. september 2002 er ruten: Ølstykke st. - Frederiksborgvej - Ring Syd - Frode Fredegodsvej - Frederikssundsvej - Kirkebakken -  Veksø st. Den 23. maj 2004 mister linien sin ekspresbusstatus og omnummereres til linie 304, idet der fremover standses ved alle stoppesteder. Linie 304 kører endvidere kun mellem Ølstykke st. og Stenløse st. og omlægges i Stenløse til at køre ad Ring Syd – Frode Fredegods Vej – Krogholmvej – Stenløse st.

Linie 386E etableredes d. 27. september 1998 ad ruten Allerød st. - Banevang - Sortemosevej - Kongevejen - Sjælsø Alle Blovstrød Alle - Sandholmgårdsvej - Nymøllevej - Banevang - Allerød st. Der kørtes kun i den angivne retning. og kun om morgenen. Linie 386E blev nedlagt d. 14. december 2003

Linie 387E elableredes ligeledes d. 27. september 1998. Der kørtes ad ruten Allerød st. - Banevang - Nymøllevej - Sandholmgårdsvej - Blovstrød Alle - Sjælsø Alle - Kongevejen - Sortemosevej - Banevang - Allerød st. Der kørtes kun i den angivne retning, og kun om eftermiddagen. Linie 387E blev nedlagt d. 14. december 2003.


Se flere H- og E-busser HER , HER , HER og HER


 

Tilbage til oversigt