ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Marts 2008


I januar 2008 startede vi et tema om hurtig- og ekspresbusser i Hovedstadsområdet. Dette tema fortsætter i denne måned.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: April 1989

HT1477-074E.jpg (112 kb)

Den 23. april 1989 ændrede den hidtidige linie 32H linienummer til 74E, mens ruten forbliver uændret. Linie 74E kører indtil d. 28. april 1991, hvor den nedælgges og erstattes af en ny linie 163E.

På billedet ses HT's vogn 1477 (Leyland/DAB 6-3-690/5 - Årgang 1981) som linie 74E på endestationen ved Nørreport st. Bussen udgik af driften i april 1994.

 


 

 

 

 

Foto: 1980

HT0798-075E.jpg (122 kb)

linie 75E oprettedes d. 26. september 1976 ad følgende rute: Gl. Holte, Malmbergsvej (Skoleparken Torv) - Malmbergsvej - Langhaven - Helsingørmotorvejen - Lyngbyvej - Nørre Alle - Tagensvej - Fredensgade - Sølvtorvet - Sølvgade - Øster Voldgade - Nørre Voldgade - Rådhuspladsen. Linien standser kun følgende steder: Gl. Holte (Malmbergsvej/Langhaven), Nærum st., Danmarks Tekniske Højskole, Haraldsgade/Sejrøgade, Vibenhus Runddel, Universitetsparken, Blegdamsvej, Sølvtorvet, Nørreport og Rådhuspladsen. Den 24. april 1977 forlænges ruten med hver anden bus fra Gl. Holte til Kokkedal Industripark, men allerede d. 1. oktober 1978 omlægges linien, så endestationen i Kokkedal bliver Holmegårdsparken. Linie 75E nedlægges d. 31. maj 1987 og erstattes af to nye linier 173E og 175E.

På billedet holder HT's vogn 798 (Leyland-Saurer/DAB SLG18-550-3 - Årgang 1977) som linie 75 på endestationen ved Rådhuspladsen. Bussen, som var HT's første ledbus, udgik af driften i august 1994, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: April 1989

HT1512-075E.jpg (101 kb)

Den 23. april 1989 får Hovedstadsområdet for anden gang en linie 75E, idet den hidtidige linie 33H ændrer linienummer til 75E. Ruteføringen ændres samtidig, så der ikke længere køres ad Vesterbrogade - Bernstorffsgade - Tietgensgade - Langebro - Amager Boulevard - Amagerfælledvej - Sundholmsvej til Englandsvej. I stedet køres der fra Rådhuspladsen ad Vester Voldgade - Tietgensgade - Bernstorffsgade - Kalvebod Brygge - Vasbygade - Sydhavnsgade - Borgmester Christiansens Gade - Sjællandsbroen - Englandsvej og videre ad sædvanlig rute til Dragør. Denne rute via Sjællandsbroen ophører dog igen d. 28. april 1991, hvor linien bliver ført tilbage til oprindelig rute via Langebro. Den 28. september 1998 afkortes linie 75E betragteligt, idet man nu kun betjener strækningen fra Dragør til Tårnby st., og samtidig ændres ruteføringen i Dragør. I oktober 2006 flyttes endestationen fra Tårnby til Ørestad st.

På billedes er det HT's vogn 1512 (Leyland/DAB 6-31-TL11/5 - Årgang 1982) der som linie 75E passerer Rådhuspladsen i København. Bussen udgik af driften i oktober 1994 og blev herefter solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: Maj 1998

Combus5002-078E.jpg (147 kb)

Den 23. oktober 1988 ændres linienummeret for den hidtidige linie 38E til 78E, mens ruten fortsætter uændret. I januar 1993 forlænges linie 78E på alle ture i Kastrup ad Kystvejen til Lufthavnen Øst. Som følge af anlæg af Øresundsforbindelsen bliver linien i september 1993 omlagt ved Lufthavnen, således at der fra Kastruplundsgade køres ad Ved Diget - Kastrupvej - Lufthavnen, Indenrigsgård - Lufthavnen, Udenrigsgård - Ellehammervej - Kystvejen - Lufthavnen Øst. Linie 78E nedlægges d. 27. september 1998.

På billedet fra endestationen ved Valby st., ses Combus 5002 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa - Årgang 1997) som linie 78E. Da Staten i foråret 2001 solgte Combus, blev bussen overtaget af Connex. Den udgik af driften i maj 2004, hvorefter den blev solgt til eksport.


 

 

 

 

Foto: Oktober 1988

HT1773-079E.jpg  (106 kb)

Linie 79E blev oprettet d. 23. oktober 1988 ad ruten: Lufthavnen, Værkstederne - Flyvervej - Ellerhammervej - Kastruplundsgade - Ved Diget - Kastrupvej - Backersvej - Østrigsgade - Vermlandsgade - Christmas Møllers Plads - Torvegade - Christianshavns Torv - Torvegade - Knippelsbro - Børsgade - Børsbroen - Havnegade - Holmens Kanal - Kongens Nytorv - Gothersgade - Nørre Voldgade - Nørreport st. Den 28. april 1991 forlænges linien fra Nørreport st. ad Gothersgade - Øster Farimagsgade - Webersgade (i modsat retning: Sølvgade) - Fredensbro - Fredensgade - Tagensvej - Nørre Alle - Lyngbyvej - Hans Knudsens Plads, og d. 26. september 1993 forlænges ruten yderligere fra Hans Knudsens Plads ad Sejrøgade - Nygårdsvej - Vennemindevej - Kildevældsgade (i modsat retning: Bellmannsgade) Svanemøllen st. - Strandvejen - Hellerupvej - Hellerup st. Retur fra Hellerup st. køres der ad Callisensvej til Strandvejen. Den 2. juni 1996 afkortes linien til Svanemøllen st., og d. 28. september 1997 yderligere til den oprindelige endestation på Hans Knudsens Plads. Året efter - d. 27.september 1998 afkortes linien i den modsatte ende, således at ny endestation bliver ved Alleen i Kastrup. Linie 79E nedlægges d. 20. oktober 2002.

På billedet ses HT's vogn 1773 (Scania N 112 CLB/DAB serie 7 - Årgang 1987) som linie 79E i busterminalen ved Nørreport st. Bussen kom i 1999 via Bus Danmark til Arriva. I juli 2000 blev den solgt til Ejner Bertelsens Busophug i Vejle, som videresolgte den til Køreteknisk Anlæg, Ellested.


 

 

 

 

Foto: April 1975

HT0625-121H.jpg (78 kb)

Linie 121, som var den gamle DSB-rute fra Valby st. ad Gl. Køge Landevej til Køge, blev overtaget af HT ved dette selskabs oprettelse i oktober 1974. Allerede i DSB's tid var der gennemgående vogne på denne rute, men en egentlig linie 121H har aldrig eksisteret. Da HT overtog ruten og indsatte egne busser, kunne det dog forekomme, at de gennemgående vogne var skiltet linie 121H

På billedet ses således HT's vogn 625 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975) skiltet som linie 121H ved Valby st. Da billedet blev taget, var bussen helt ny, men 14 år senere - i 1989 udgik den af driften.


 

 

 

 

Foto: 1976

HT0628-122E.jpg (89 kb)

Til erstatning for de gennemgående vogne på linie 121 oprettede HT d. 26. september 1976 en ekspresbuslinie 122E på strækningen Valby st. - Køge st. Fra Gammel Køge Landevej kørtes der ad Folehaven - Holbækmotorvejen - Køge Bugtmotorvejen til Solrød, hvorfra der kørtes til Solrød Strandvej og videre mod Køge. Linien blev nedlagt igen d. 25. september 1983, da S-togene kom til Køge.

På billedet er det HT,s vogn 628 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975) der holder klar til afgang som linie 122E ved Valby st. Der kørte dog også ledbusser på linien. Vogn 628 udgik af driften i 1989. 


 

 

 

 

Foto: Oktober 1975

HT0637-123H.jpg (80 kb)

Som det var tilfældet med linie 121, har der heller aldrig eksisteret en egentlig linie 123H, men også på strækningen mellem Langgade st. og Roskilde stt. har der også før HT's tid kørt gennemgående vogne. Da HT erstattede de tidligere DSB-busser med egne nyindkøbte busser, blev de gennemgående vogne skiltet som linie 123H.

På billedet ses således HT's vogn 637 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975) skiltet som linie 123H på Valb Langgade ved Ålholm Plads. Bussen blev i 1988 solgt til Helsingør Turisttrafik, som anvendte den på gratisbussen mellem Helsingør Havneplads og SFL-færgerne.


 

 

 

 

 Foto: August 1991

HT1083-125E.jpg (138 kb)

Linie 125E blev oprettet d. 12. august 1991 ad ruten: Christiansborg Slot, Slotsholmsgade - Christiansborg Slotsplads - Vindebrogade - Stormgade - Vester Voldgade - Rådhuspladsen - Vesterbrogade - Roskildevej - Glostrup st. - Roskildevej - Køgevej - Høje Taastrup Vej - Blekinge Boulevard - Høje Taastrup st. Den 29. marts 1992 forlænges ruten fra Christiansborg Slotsplads ad Knippelsbro - Torvegade til Christianshavns Torv. I myldretiden fortsætter linie 125E ad Torvegade - Christmas Møllers Plads - Vermlandsgade - Kløvermarksvej til Refshaleøen. Den 26. september 1993 omlægges linien mellem Høje Taastrup st. og Taastrup st. således, at der køres fra Høje Taastrup st. ad Høje Taastrup Boulevard - Gadehavegårdsvej - Taastrupgårdsvej - Selsmosevej - Blekinge Boulevard - Høje Taastrup Vej - Taastrup st. og videre ad sædvanlig rute. Linie 125E nedælgges d. 2. juni 1996 og erstattes af en ny linie 550S.

På billedet ses HT's vogn 1083 (Leyland/DAB LS 575-690/5 - Årgang 1980) som linie 125E på Rådhuspladsen. Bussen udgik af driften i 1994, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: August 1991

HT0989-145E.jpg (111 kb)

Linie 145E blev lige som linie 125E oprettet d. 12. august 1991. Linie 145E kørte ad følgende rute: Christiansborg Slot, Slotsholmsgade - Christians Brygge - Vester Voldgade - Rådhuspladsen - Vesterbrogade - Roskildevej - Glostrup st. - Roskildevej - Hørslætten - Helgeshøj Alle - Gregersensvej - Halland Boulevard - Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup st. Den 29. marts 1992 forlænges linien fra Christiansborg Slotsplads ad Knippelsbro - Torvegade til Christianshavns Torv. I myldretiden fortsætter linie 145E ad Torvegade - Christmas Møllers Plads - Vermlandsgade - Kløvermarksvej til Refshaleøen. Den 26. september 1993 nedlægges linie 145E.


Udover de her omtalte H- og E-linier har HT også haft linierne 76E, 77,E 124E, 131H, 132H og 139E, men det har desværre ikke været muligt af fremskaffe billeder af busser indsat på disse linier.

Linie 76E opstod d. 23. april 1989, da den hidtidige linie 42 (Refshaleøen - Hovedbanegården) ændrede linienummer til 76E. Linie 76E nedlagdes d. 2. juni 1996.

Linie 77E blev oprettet d. 23. oktober 1988 ad ruten: Tømmerup - Englandsvej - Tømmerupvej - Amager Landevej - Tårnbyvej - Englandsvej - Vejlands Alle - Sjællandsbroen - Borgmester Christiansens Gade - Sjælør Boulevard - Carl Jacobsens Vej - Gammel Køge Landevej - Toftegårds Alle - Lyshøjgårdsvej - Valby st. Allerede et år senere - d. 22. oktober 1989 - blev linien nedlagt igen, da passagermængden var for ringe.

Linie 124E blev oprettet d. 21. oktober 1990 ad ruten: Valby st. - Toftegårds Plads - Gammel Køge Landevej - Friheden st. - Avedøre Havnevej - Stamholmen - Kanalholmen - Kystholmen - Avedøreholmen - Valseholmen - Industriholmen - Avedøre Havnevej - Center Syd - Friheden st. Linie 124E blev nedlagt d. 28. september 1997.

Linie 131H blev oprettet d. 1. oktober 1978 ad ruten: Brøndby Strand, Strandesplanaden - Brøndbyvester Boulevard - Gildhøj - Park Alle - Brøndbyvestervej - Østbrovej - Glostrup st. Den 29. maj 1989 ændres linienummeret til 139E. Som linie 139E forlænges linien d. 2. juni 1991 fra Strandesplanaden ad Brøndbyvester Strandvej - Gammel Køge Landevej - Stamholmen - Avedøre Havnevej - Amagermotorvejen - Sjællandsbroen - Vejlands Alle - (Irlandsvej - Sundbyvestervej)/(Amagerbrogade) - Sundbyvester Plads - Wibrandtsvej - Kastrupvej - Lufthavnen, Indenrigsgård - Lufthavnen, Udenrigsgård. Den 23. maj 1993 forlænges linie 139E fra Glostrup st. ad Nyvej - Hovedvejen - Nordre Ringvej - Frederikssundsmotorvejen - Motorring 4 - Sydbuen - Hold-an Vej - Linde Alle - Ballerup st. - Bydammen - Hold-an Vej - Ballerup Byvej - Lautrupparken - Klausdalsbrovej - Nordbuen - Egebjergvej - Skovvej - Ballerupvej - Fiskebækvej - Skovgårds Alle - Stiager - Værløse st. På Amager afkortes linien samtidig fra Lufthavnen til Sundbyvester Plads. Den 25. september 1994 får linie 139E igen endestation ved Glostrup st., men d. 2. juni 1996 forlænges ruten igen fra Glostrup st., denne gang ad Nyvej - Roskildevej - Køgevej - Taastrup st. - (Høje Taastrup Vej - Blekinge Boulevard) - (Selsmosevej - Taastrupgaardsvej - Gadehavegårdsvej - Høje Taastrup Boulevard) til Høje Taastrup st. Linie 139E nedlægges d. 27. september 1998.

Linie 132H blev oprettet d. 22. april 1979 ad ruten: Toftegårds Plads - Friheden st. - Avedøreholmen - Stamholmen - Kystholmen - Industriholmen - Valseholmen - Avedøreholmen - Kystholmen - Helseholmen - Slamholmen - Avedøreholmen - Friheden st. - Toftegårds Plads. Den 29. september 1981 ændres ruten, således at der ikke mere køres ad Vigerslev Alle - Molbechsvej - Sibbernsvej til Toftegårds Plads, men i stedet forlænges linien ad Toftegårds Alle - Lyshøjgårdsvej til busterminalen ved Valby st. Den 28. maj 1989 ændres linienummeret til 122E, og Hovedstadsområdet får derved for anden gang en linie 122E. Dette linienummer ændres imidlertid igen d. 28. september 1997 til 539P.


Se flere H- og E-busser HER , HER , HER og HER


 

Tilbage til oversigt