ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

April 2018


Wulff Bus startedes af Flemming Wulff i 1982, da han overtog Ravnsborg Buslinier i Juelsminde og en kontrakt med kørsel med 12 busser for Vejle Amts Trafikselskab. I 2004 blev Wulff Bus opkøbt af Arriva, som dog fortsatte kørslen under navnet Wulff Bus til 2006, men i 2005 ændredes internnumrene på alle de overtagne busser fra Wulff Bus til nye numre i Arrivas internnummersystem. Aprils tema er Wulff Bus som entreprenør for Nordjyllands Trafikselskab. 

Billeder:

 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulff3180-002.jpg (204 kb)

Wulff Bus 3180 (DAB-Silkeborg 15-1200C - Årgang 1995) som Hjørring Bybus linje 2 i Asylgade i Hjørring. Bussen blev oprindelig anskaffet af Dania Bustrafik som nr. 4016. I 1998 blev Dania Bustrafik opkøbt af Combus, ogh bussen fik ved den lejlighed nr. 8293. I 2000 kom den til Nordtrafik i Hjørring som nr. 151. Dette nummer beholdt den, da Wulff Bus i 2003 opkøbte Nordtrafik. Efter Arrivas overtagelse af Wulff Bus, ændredes intern-nummeret til 3180. I 2006 kørte bussen videre som nr. 3180, men nu under navnet Arriva, som i øvrigt nu benyttede den på bybusserne i Hobro. I 2007 flyttede Arriva den til Svendborg, hvor den kørte, indtil Arriva i 2008 solgte den til Uni-Consulting i Vandel. Herfra eksporteredes den samme år til Polen. I 2010 vendte bussen tilbage til Danmark, idet den blev købt af Skjern Bilen.

Chassis-nr.:  UH9RV2DX1SCDA3052


Bygge-nr.: DAB-39704
 

 

 

 

Foto:  20. juli 2005

Wulff3184-740.jpg (170 kb)

Wulff Bus 3184 (DAB-Silkeborg 12-1200L - Årgang 1993) som NT-linje 740 på Hjørring Rutebilstation. Bussen blev i 1993 anskaffet af Brdr. Davidsen, Aalborg, som nr. 9. Allerede i 1994 skiftede den ejer, idet den blev solgt til Gerhards Busser, Sindal. I 1997 kom den til Nordtrafik i Hjørring og fik nr. 129. Da Wulff Bus i 2003 opkøbte Nordtrafik, fortsatte bussen kørslen med nr. 152, indtil Arriva i 2005 ændrede det til nr.3184. Fra 2006 kørte bussen stadig med nr. 3184, men nu under Arriva-navnet. I 2009 blev den solgt til Allinge Turistfart, som gav den nr. 9. Bussen blev udrangeret i 2016.

Chassis-nr.: UH9MV2DN1PLDA3035

Bygge-nr.: DAB-32270 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulff 3196-001.jpg (194 kb)

Wulff Bus 3196 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa 2000NL -  Årgang 1998) som Hjørring Bybus linje 1 på Mammutpladsen i Hjørring. Bussen blev oprindelig leveret til Combus som nr. 2593. I 2000 kom den til Nordtrafik i Hjørring og fik nr. 152. Wulff Bus overtog den i 2003 ved købet af Nordtrafik. I 2005 ændredes intern-nummeret til 3196. Fra 2006 kørte bussen under Arriva-navnet som nr. 3196. I 2011 blev den solgt til Vejstruprød Busimport, som i 2012 eksporterede den til Vinnitsa i Ukraine - AB0756BP

Chassis-nr.: YV3R4A417WA004554

Bygge-nr.: AaK-2865


 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulf3200-006.jpg (213 kb)

Wulff Bus 3200 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa 2000NL - Årgang 1999) som Hjørring Bybus linie 6 i Asylgade i Hjørring. Bussen blev i 1999 anskaffet af Combus som nr. 2651. I 2000 blev den overtaget af Nordtrafik som nr. 154. Dette nummer beholdt den, da Wulff Bus overtog den i 2003, men i 2005 blev nummeret ændret til 3200 som følge af Arrivas opkøb af Wulff Bus. Fra 2006 kørte bussen under navnet Arriva, indtil den i 2011 blev solgt til Bus Center Vest, Herfter kørte den i en kort periode som lånebus hos Rutebilselskabet Haderslev. I 2012 blev den solgt til Danway i Ans,
 

Chassis-nr.: YV31R4A515XA005378

Bygge-nr.: AaK-S990447


 

 

 Foto: 20. juli 2005
Wulff3207-078.jpg (165 kb)

Wulff Bus 3207 (Scania L 94IB 4x2/DAB-Silkeborg SC-1200L - Årgang 1999) som NT-linje 78 på Sæby Rutebilstation. Bussen blev oprindelig anskaffet af Nordtrafik som nr. 144. I 2003 blev den overtaget af Wulff Bus og i 2005 ændredes intern-nummeret til 3207. Arriva solgte bussen til Brande Buslinier i 2010, og her fik den i første omgang intern-nr. 36. Dette ændredes i 2012 til nr. 30. Bussen bæev udrangeret i 2015.

Chassis-nr.: YS4L4X20001835505

Bygge-nr.: DAB-45007
 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulff3215-222.jpg (188 kb)

Wulff Bus 3215 (Volvo B 10M-60/Vest v25 - Årgang 2000) som NT-linje 222 på Hjørring Rutebilstation. Bussen stammer oprindelig fra Nordtrafik, hvor den havde nr- 155. Den kom med samme nummer til Wulff Bus i 2003. I 2005 blev nummeret ændret til 3215 pga. af Arrivas overtagelse af Wulff Bus. I 2012 blev bussen solgt til Vejstruprød Busimport og i 2013 blve den ophugget.

Chassis-nr.: YV31MA616YA052044

Bygge-nr.: Vest-245


 

 

 

 

Foto: 18. juli 2005

Wulff3221-071.jpg (200 kb)

Wulff Bus 3221 (Volvo B 10M-60/Vest v25 - Årgang 2000) som NT-linje 71 på John F. Kennedys Plads i Aalborg. Bussen blev i 2000 anskaffet af Nordtrafik som nr. 164. Dette nummer beholdt den, da Wulff Bus i 2003 overtog den, men i 2005 ændredes det til 3221. Arriva udrangerede bussen i 2013.

Chassis-nr.: YV31MA611YA052291

Bygge-nr.: Vest-2475


 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulff3228-099.jpg (189 kb)

Wulff Bus 3228 (Volvo B 10M-60/Vest v25 - Årgang 2000) som NT-linje 99 i Asylgade i Hjørring. Bussen blev i 2000 leveret til Nordtrafik som nr. 158. Wulff Bus overtog den i 2003 og i 2005 blev intern-nummeret ændret til 3228. Fra 2006 kørte bussen under Arriva-navnet. I 2015 blev den solgt til Staaling i Viborg.

Chassis-nr.: YV31MA617YA052148

Byggenr.: Vest-2456 

 

 

 

Foto: 17. juli 2005

Wulff3230-073.jpg (181 kb)

Wulff Bus 3230 (Volvo B 10M-60/Vest v25 - Årgang 2000) som NT-linje 73 på Frederikshavn Rutebilstation. Nordtrafik anskaffede bussen i 2000 som nr. 167. Den kom til Wulff Bus i 2003 og i 2005 ændredes intern-nummeret til 3230. Arriva solgte bussen til Vejstruprød Busimport i 2012, og i 2013 kom den til Dansk Røde Kors med registreringsnummer AA 83 306

Chassis nr.: YV31MA612YA052297

Bygge-nr.: Vest-2481

 

 

 

 

Foto: 20. juli 2005

Wulff3317-078.jpg (144 kb)

Wulff Bus 3316 (Volvo B 12M-60/Aabenraa 8500 - Årgang 2004) som NT-linje 78 på Sæby Rutebilstation. Bussen blev anskaffet som ny af Wulff Bus i 2004 med intern-nr. 1121. I 2005 ændredes nummeret til 3316. I 2014 blev bussen solgt til Nettbuss i Tylstrup, hvor den fik nr. 266. I 2014 fussionerede Nettbus i Danmark med City-Trafik under navnet Keolis.


Chassis-nr.: YV3R9F8114A011586

Bygge-nr.: AaK-S030254


Tilbage til oversigt