ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juni 2017


De fleste privatbaner i Danmark havde ved siden af jernbanedriften også kørsel med rutebiler. Denne måneds tema er nogle af de busser, som kørte for Østbanen. Den største del af Østbanens busruter kørte i det område, som hørte under Storstrøms Trafikselskab (STS) og Vestsjællands Trafikselskab (VT), men da nogle af ruterne kom til Køge, blev disse drevet i fællesskab med det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT). Alle billederne i denne serie er således taget ved Køge st.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Juni 1976

OSJ105-000.jpg (118 kb)

Østbanens vogn 105 (Leyland/DAB Royal Tiger - Årgang 1965) blev oprindelig leveret til Søndergaards Rutebiler i Fjerritslev, men blev overtaget herfra i 1970. Bussen ses her holdende i busterminalen ved Køge st. i sommeren 1976. I 1980 blev den solgt til Birkerød Bus Compagni.

Chassis-nr.: L25021

Bygge-nr.: DAB-504


 

 

 

 

Foto: 24. oktober 1975

OSJ108-000.jpg (80 kb)

I den sidste halvdel af 1960-erne anskaffede de fleste af privatbanerne Leyland-busser, som egentlig var blevet udviklet i samarbejde med Københavns Sporveje, som kaldte bustypen for serie 2. På billedet ses en af disse busser i skikkelse af Østbanens vogn 108 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Årgang 1972) holdende i busterminalen ved Køge st. Bussen blev i 1987 solgt til ophug via DAB-Silkeborg.

Chassis-nr.: 7201920P

Bygge-nr.: DAB-36396


 

 

 

 

Foto: 1979

OSJ114-255.jpg (100 kb)

Østbanen fik også busser at typen Leyland/DAB serie III. På billedet er det Østbanens vogn 114 (Leyland/DAB LIDRT 6857/3 - Årgang 1976) som holder i busterminalen ved Køge st. som STS/HT-linie 255. Bussen blev i 1987 solgt til Dito's Turistfart (LC 91 468).

Chassis-nr.: 7505537

Bygge-nr.: DAB-32512


 

 

 

 

Foto: 1977

OSJ117-250.jpg (103 kb)

Endnu et billede af en af Østbanens serie III-busser ved Køge st. Der er tale om vogn 117 (Leyland/DAB LIDRT 6857/3 - Årgang 1977), der her holder som næsten ny ved Køge st. som VT/HT-linie 250. Bussen blev i 1987 solgt til Svenn-Erik Wøhlk, Snertinge  (nr.3/LD 92 487)

Chassis-nr.: 7505743

Bygge-nr.: DAB-32517


 

 

 

 

Foto: Maj 1989

OSJ122-553.jpg (92 kb)

I slutningen af 1970-erne begyndte Østbanen at anskaffe  Volvo-busser. En af disse var vogn 122 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1979) der her ses som STS/HT-linie 253 ved Køge st. i 1989. Bussen er fejlagtigt skiltet "linje 553". På det tidspunkt var S-banen kommet til Køge. Det skete faktisk allerede i 1983, hvor den gamle Køge station var forsvundet og blevet erstattet af en ny. Bussen blev siden solgt til "Trinbrædtet".

Chassis-nr.: YV3B10M6000014214


 

 

 

 

Foto: Maj 1989

OSJ124-255.jpg (110 kb)

Østbanens vogn 124 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1979) som STS/HT-linie 255 ved Køge st. Bussen blev i 1990 solgt til Bent Thykjær (nr. 11/ME 90 289)

Chassis-nr.: YV3B10M6000014748

 

 

 

 

Foto: Juli 1985

OSJ126-250.jpg (120 kb)

Østbanens vogn 126 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1980) som VT/HT-linie 250 i den nye busterminal ved Køge st.

Chassis-nr.: YV3B10M6000015806

 

 

 

 

Foto: 14. januar 1999

OSJ132-525.jpg (106 kb)

Da trafikselskaberne fik indføjet i deres entreprenørkontrakter, at busserne skulle fremstå i en bestemt bemaling, blev nogle få af Østbanens busser malet i HT's gule farve. Det gælder bl.a. vogn 132 (Leyland/DAB 7-1024L - Årgang 1987) som betjener nogle telebuslinier i Køge-området. Bussen ses her ved Køge st. som HT-linie 525. I sommeren 2002 blev bussen i øvrigt omnummereret til 7632 for at passe ind i HT's nummersystem. 

Chassis-nr.: 8600239

Bygge-nr.: DAB-32630


 

 

 

 

 Foto: 1991

OSJ133-250.jpg (82 kb)

Østbanens vogn 133 (Leyland/DAB 7-1200L - Årgang 1987) som VT/HT-linie 250 ved Køge st. Bussen blev i januar 1998 solgt via DAB-Silkeborg til Skave Turistfart (nr. 9/PE 91 572).

Chassis-nr.: 8600276

Bygge-nr.: DAB-32648


 

 

 

 

Foto: 1988

OSJ138-253.jpg (77 kb)

Østbanens vogn 138 (Leyland/DAB 7-5-TL11/3 - Årgang 1983) som STS/HT-linie 253 ved Køge st. Bussen blev oprindelig leveret til Skjern Rute- og Turistfart som nr. 2. Den kom til Østbanen i september 1987. I 1998 blev den solgt til Tommerup Turistfart, for hvem den kørte indtil december 2004. Den blev herefter solgt til en privatperson i Odense.

Chassis-nr.: 8201355

Bygge-nr.: DAB-32141


 

 

 

 

Foto: 14. januar 1999

OSJ165-255.jpg (107 kb)

Som tidligere nævnt løber hovedparten af de ruter, som Østbanen betjente, i daværende Størstrøms Amt, og hovedparten af busserne blev derfor opmalet i Størstrøms Trafikselskabs farver. Et eksempel på dette er vogn 165 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1024L - Årgang 1992). Bussen var i juli 1996 blevet overtaget fra Stevns Turistfart. 

Chassis-nr.: UH9MT1DB2MLDA3065

Bygge-nr.: DAB-32144


Da de amtslige trafikselskaber i løbet af 1990-erne begyndte at udlicitere busdriften, blev Østbanens busdrift -  i lighed med busserne fra de andre af landets privatbaner -  udskilt fra banernes øvrige aktiviteter, således at jernbanedriften og busdriften fik selvstændige økonomier. Der blev derfor oprettet et selvstændigt busselskab, som kom til at hedde Østtrafik.


 

Tilbage til oversigt