ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

April 2017


Den københavnske linje 5's historie strækker sig helt tilbage til den 24. april 1903, hvor sporvognslinje 5 blev oprettet. 69 år senere - den 23. april 1972 omstilledes linje 5 til busdrift og den 20. oktober 2002 etableres Københavns første A-buslinjer i skikkelse af linje 2A og 5A. Samtidig nedlægges de hidtidige linjer 2 og 5. Præcis 45 år efter linje 5's omstilling til busdrift - den. 23. april 2017, ændres linje 5 igen, idet linje 5A overgår til +way-konceptet - også kaldet cityline, og omdøbes til linje 5C. Samtidig indsættes der nye ledbusser på linjen og ruten forlænges til Herlev Hospital. Aprils tema er linje 5 og 5A.

Klik HER for at læse mere om +way

Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1969

KS829-05.jpg (192 kb)

Linje 5 var den sidste af den københavnske sporvognslinjer, som blev omstillet til busdrift, og den var således også Danmarks indtil videre sidste sporvognslinie. På billedet ses KS ledvogn 829 som linje 5 på Backersvej ved indkørslen til Formosavej-sløjfen, som var linjens Amager-endestation.

 

 

 

 

Foto: 1973

KS571-005.jpg (225 kb)

Til erstatning for sporvognene på linje 5 anskaffede Københavns Sporveje et større antal busser af typen Volvo B 59-59/Aabenraa serie 3. På biledet ses KS 571 (Volvo B 59-59/Aabenraa serie 3 - Årgang 1972) som linje 5 på endestationen ved Formosavej. Bussen kom i 1986 til Københavns Lufthavnsvæsen som nr. 78. Herfra blev den i 1999 overtaget af Sporvejshistorisk Selskab, som har restaureret den, så den i dag indgår i Sporvejsmuseets samling i nærmest ny stand.

Chassis-nr.: 80


 

 

 

 

Foto: 1973

KS481-005.jpg (221 kb)

Der blev dog også anvendt busser på linje 5, som var anskaffet før linjens overgang til busdrift. En af disse var Københavns Sporvejes vogn 481 (Leyland LIDRT 12/4/DAB serie 2 -  Årgang 1970), der her ses som linje 5 på endestationen ved Formosavej. Bussen blev udrangeret i 1983 og ophugget samme år.

Chassis-nr.: 700481K 

 

 

 

Foto: 1981

HT1049-005.jpg (213 kb)

Da Københavns Sporveje den 1. oktober 1974 indgik i Hovedstadsområdets Trafikselskab - HT, fortsatte de hidtidige KS-busser med at trafikere linje 5, men efterhånden som HT selv anskaffede nye busser, kunne nogle af disse ses i driften. På billedet er det HT's vogn 1049 (Leyland LS 575-690/5/DAB serie 6 - Årgang 1979) der holder på Nytorv som linje 5. Bussen blev udrangeret i 1989 og ophugget i 1990.
 

Chassis-nr.: 7901552

Bygge-nr.: DAB-31049


 

 

 Foto: Maj 1985
HT1627-005.jpg (266 kb)

I 1985 gik HT over til en ny gul farve på busserne. Alle nye busser blev herefter leveret i den nye solskinsgule farve, mens nogle af de ældre busser i forbindelse med en renovering, fik den nye solskinsgule farve. En af de nye busser, som i 1985 kørte på linje 5, var HT 1627 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1984). Bussen ses her som linje 5 i Østrigsgade på Amager. I 1995 blev den overtaget af Bus Danmark, den tidligere HT Busdivision, og i 1999 af Arriva. Den udgik af driften i 2000, hvor den blev solgt til Vejstruprød Busimport. I 2001 blev den eksporteret til Polen.

Chassis-nr.:  YV3B10M6000008337

Bygge-nr.: AaK-1408 

 

 

 

Foto: 14.05.2002

Connex6260-005.jpg (248 kb)

De sidst år , hvor den gamle linje 5 kørte, var det Linjebus/Connex, som stod for driiften. - fortrinsvis med gasbusser. På billedet ses Connex 6260 (DAB 15-1200C/DAB Citybus - Årgang 1999) som linje 5 i Vendersgade under en midlertidig ruteomlægning. Bussen blev i 2004 udrangeret efter en motorbrand, og den blev ophugget i 2005.

Chassis-nr.: UH9RV2GD8XCDA3042

Bygge nr.: DAB-39628


 


 

 

 

 

Foto: 19.10.2002

Connex6148-005.jpg (259 kb)

Sidste driftsdag for de gamle linjer 2 og 5 var den 19. oktober 2002. Denne dag kunne man bl.a. møde Connex 6148 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa - Årgang 1994) på linje 5. Bussen ses her på Backersvej på Amager. Dagen efter var det linje 2A og 5A, som havde overtaget kørslen. Ruteføringen var nogenlunde den samme, som de tidligere linje 2 og 5 havde haft, men på Amager byttede de to linjer rute, således, at linje 5A nu betjente Amagerbrogade til Sundbyvester Plads, mens linje 2A kørte ad Holmbladsgade - Østrigsgade - Øresundsvej - Kastrupvej. Strækningen på Backersvej blev overtaget af linje 12.  Bussen blev oprindelig anskaffet af De Hvide Busser, Hørsholm, som nr. 36. I 1999 blev den overtaget af Linjebus, som i 2000 skiftede navn til Connex. Den udgik af driften i 2004, og i 2005 blev den eksporteret til Liepajas Autobusu Parks, Letland - nr. 5526/FR-8040. Den blev endelig udrangeret i 2013.

Chassis-nr.: YV3R43F12PA000925

Bygge-nr.: AaK-2322


 

 

 

 

Foto: 18.01.2016

Arriva1667-005A.jpg (171 kb)

Den 21. oktober 2007 blev kørslen på linje 5A overtaget af det norskejede Nettbuss (i starten stavet "Netbus" i Danmark), som indsatte nye Volvo-busser på linjen. Nettbuss måtte dog afgive denne kørsel igen d. 13. december 2015, hvor den blev overtaget af Arriva, som også tidligere havde betjent linjen. Bussen på billedet er en af de busser, som Nettbuss indsatte på linje 5A i 2007. Den havde da nr. 8467 (Volvo B 12BLE-61/Vest Center - Årgang 2007). I 2015, da Arriva overtog den, fik den nr. 1667, og den ses her som linje 5A ved Nørreport st. 

Chassis-nr.: YV3R8L42X7A122612

Bygge-nr. Vest-3924 

 

 

 

Foto: 13. maj 2010

Netbus7000-005AS.jpg (185kb)

I 2010 kunne man møde denne bus, der som nr 7000 var på prøve på linje 5A (VDL CLE 137-360/VDL Citea - Årgang 2010). Bussen holder her på Sundbyvester Plads. VDL Citea-bussen blev også prøvet på andre Movia-linjer hos bl.a. Nettbuss, Arrivas, City-Trafik og Fjord-Bus. Derudover kørte den i en periode i 2011 som demobus i Århus for Århus Sporveje. I  2012 købte Nettbuss den og gav den nr. 8416, og i skrivende stund kører den på Movia-linje 250S, som er en af de linjer, som i dag betjenes af VDL Citea-busser Af samme grund er de røde A-bushjørner udskiftet med blå S-bushjørner. Nettbuss  i Danmark hedder i dag Keolis.

Chassis-nr.: XNL403R100C00546

Bygge-nr.: VDL-29191 

 

 

 

Foto: 22.08.2013

Nettbuss8962-005A.jpg (199 kb)

Linje 5A er Nordens største buslinie, og derfor undersøgte man i 2013, om ledbusser var velegnede til at betjene ruten. Man lånte bla. en Solaris Urbino 18 fra Århus Sporveje (nr. 470), en MAN Lion's City GL ledbus og fra Volvo Bussar Sverige bussen på billedet. Hos Nettbuss havde den nr. 8962 (Volvo B 9LA/Säffle EBSF - Årgang 2011), og den ses her som linje 5A på Amagerbrogade. I Sverige er bussen indregistreret HPG 717. Forsøget med ledbusser munder nu ud i, at man indfører +way-konceptet, som Movia også kalder cityline på linje 5A, der ændrer linjebetegnelse til 5C, og bliver betjent af helt nye ledbusser. Dette sker som nævnt d. 23. april 2017.

Chassis-nr.: YV3S7P920CA150823

Bygge-nr.: Säffle-S110171Tilbage til oversigt