ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juli 2016


I mange år blev Kolding bybusser kørt af DSB Rutebiler. Da Vejle Amts Trafikselskab i 1994 udliciterede bybuskørslen, blev denne vundet af City-Trafik A/S, som udførte kørslen indtil slutningen af maj 1998. På det tidspunkt genvandt DSB kørslen, selv om DSB Rutebiler i mellemtiden havde skiftet navn til Combus A/S. Da Combus i foråret 2001 blev solgt, overtog Connex Danmark kørslen på Kolding bybusser. Denne måneds tema er nogle af de  busser, som DSB/Combus, City-Trafik og Connex har anvendt i Kolding.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Juli 1981

DSB0648-007.jpg (114 kb)

DSB Rutebilers vogn 648 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1979) som Kolding bybussers linie 7. Aabenraa Karosserifabrik byggede bussen til DSB, der ønskede at teste en prototype, inden man skulle indkøbe et større antal  nye busser. Prototype-bussen, som kun blev bygget i dette ene eksemplar, havde dørplacering 2-2-0, og den havde plads til 47 siddende og 21 stående passagerer. Foruden til bybuskørslen i Kolding, anvendte DSB også bussen som rutebil mellem Vejle og Horsens. 

Chassis-nr.: 11759

 


 

 

 

 

Foto: Juli 1981

DSB0700-003.jpg (112 kb)

DSB Rutebilers vogn 700 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1980) som linie 3 i Jernbanegade i Kolding. Bussen havde dørplacering 1-2-0 og plads til 51 siddende og 13 stående passagerer. Bussen blev i 1990 solgt til Askaisten Auto Oy, Turku, Finland, hvor den blev anvendt til reservedele.

Chassis-nr.: 15403 


 

 

 

 

Foto: Juli 1995

CT0220-005.jpg (97 kb)

I april 1994 overtog City-Trafik A/S bybuskørslen i Kolding, og derved kom der gule busser til byen. På billedet ses City-Trafiks vogn 220 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1991) som linie 5 på Banegårdspladsen i Kolding. Bussen var overtaget fra DSB, som oprindelig fik den leveret som nr. 254. Da City-Trafik i 1998 tabte bybuskørslen i Kolding, blev bussen flyttet til HT-området, hvor den kørte indtil maj 2003., hvorefter den blev solgt til Vejstruprød Busimport. Herfra blev den eksporteret til PKS Ostreleka, Polen - nr. 02015/WO17127. Den blev endelig udrangeret i 2012.

Chassis-nr.: YV31MGC15LA025417

Bygge-nr.: AaK-2067


 

 

 

 

Foto: Juli 1995

CT0225-002.jpg (101 kb)

City-Trafiks vogn 225 (DAF/DAB-Silkeborg 15-1200C - Årgang 1994) som Kolding bybus linie 2 på Banegårdspladsen i Kolding. Bussen blev i 1998 solgt til Svendborg By- og Nærtrafik, og den fik da intern-nr. 39. Da Arriva Danmark overtog kørslen på Svendborg bybusser, fulgte bussen med som nr. 4009. Den blev i 2003 blevet overflyttet til HT-området, hvor den fiknyt intern-nr. 1823. I 2006 blev bussen solgt til Vejstruprød Busimport, som i 2007 eksporterede den til FinSib Trading Oy, Finland. I 2008 kom den til Kazakhstan.

Chassis-nr.: UH9RV2GX1RCDA3147

Bygge-nr.: DAB-39676


 

 

 

 

Foto: Juli 2000

Combus2611-003.jpg (137 kb)

I maj 1998 vendte de røde busser tilbage til Kolding, da DSB genvandt kørslen under navnet Combus A/S. Combus nr. 2611 (Volvo B 10BLE-60/Säffle 2000NL - Årgang 1998) ses her som bybuslinie 3. Bussen kom i foråret 2001 til Connex ved salget af Combus. Den er sidenhen blevet flyttet til Slagelse, hvor den benyttedes på Slagelse bybusser med intern-nr. 7087. I 2007 omnummeredes den til nr. 5605. I 2009 kom den til Uddannelsescentret i Skovlunde, som i 2012 ændrede navn til UCplus. Herfra kom den så sent som i 2014 til KTA, Tune.

Chassis-nr.: YV3R5A511WA004193

Bygge-nr.:  Säffle-8813


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2356-005.jpg (107 kb)

Connex vogn 2356 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa - Årgang 1994) som linie 5 ved Klostergården i Kolding. Bussen blev oprindelig leveret til DSB Busser som nr. 356, og den kom til Connex ved salget af Combus i 2001. I 2005 blev den udrangeret og eksporteret til Liepajas Autobusu Parks i Letland - nr. 5767/FS-1262. Herfra den den endelig udrangeret i 2007 og ophugget i 2008.

Chassis-nr.: YV3R43F12PA000479

Bygge-nr.: AaK-2266

 


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2429-004.jpg (73 kb)

Det var også muligt at se ledbusser indsat på bybuslinierne i Kolding. Således ses her Connex vogn 2429 (Volvo B 10MA-55/Aabenraa - Årgang 1994) som bybuslinie 4 på Banegårdspladsen i Kolding. Bussen blev oprindelig leveret til DSB Busser. Den blev overtaget af Connex ved salget af Combus i 2001 og fortsatte i selskabet, da det i 2006 ændrede navn til Veolia Transport. I 2007 blev den dog solgt til Todbjerg Busser i Århus. Her kørte den, indtil den i 2012 blev solgt til Bus Center Vest. I 2013 kom den til Lunde Turistfart med registreringsnummer AE 19 635. Bussen blev udrangeret i 2014.

Chassis-nr. : YV31M2B13SA042056

Bygge-nr.: AaK-2367


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2487-003.jpg (157 kb)

Connex vogn 2487 (Volvo B 10L-60/Aabenraa 2000NL - Årgang 1996) som Kolding bybus linie 3 ved Klostergården. Bussen blev oprindelig leveret til Combus, som anvendte den på Horsens bybusser. Da Wulff Bus overtog kørslen på Horsens bybusser, blev vogn 2487 flyttet til Kolding. Her kørte den stadig, da Connex i 2006 tog navneforandring til Veolia, men da Veolia i 2007 opgav at drive rutekørsel i Danmark, blev den overtaget af Arriva, som gav den intern-nr. 8543. I 2009 udrangeredes bussen, som i 2010 kom til Køreteknisk Anlæg i Sorø med registreringsnummer FF 44 149

Chassis-nr. YV3R5A518TA000389

Bygge-nr.: AaK-2529


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2616-002.jpg (141 kb)

Connex vogn 2616 (Volvo B 10BLE-60/Säffle 2000NL - Årgang 1998) ses her i Mazantigade i Kolding som bybuslinie 2. Bussen, som oprindelig blev anskaffet af Combus, kom til Connex ved salget af Combus i 2001, og den kørte stadig i Kolding, da Connex i 2006 tog navneforandring til Veolia. I 2007 blev den overtaget af Arriva og fik intern-nr. 8548. Herfra kom den i 2010 til Skjern Bilen, som dog udrangerede den samme år, hvorefter den blev solgt til Bus Center Vest. Rutebilselskabet Haderslev har siden anvendt den som lånevogn i 2011 med registreringsnummer CF 90 346 og i 2012 med registreringsnummer DG 91 617.

Chassis-nr.: YV3R4A510WA004248

Bygge-nr.: Säffle-8818

 


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2618-006.jpg (115 kb)

Bybusterminalen ved Klostergården i Kolding er det sted i byen, hvor alle bybuslinierne mødes. Her ses forrest Connex 2618 (Volvo B 10BLE-60/Säffle 2000NL - Årgang 1998) som linie 6. Bussen blev oprindelig anskaffet af Combus. Den blev overtaget af Connex ved salget af Combus i 2001, og var stadig i drift, da Connex i 2006 blev til Veolia. I 2007 blev den overtaget af Arriva som nr. 8550. I 2009 blev bussen solgt til Vejstruprød Busimport, som i 2010 eksporterede den til Republikken Makedonien.

Chassis-nr.: YV3R4A519WA004250

Bygge-nr.:  Säffle-8820


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2832-004.jpg (141 kb)

Connex 2832 (Scania CL 94 UB 4x2/Katrineholm OmniLink - Årgang 2001) som Kolding bybus linie 4 fotograferet på vendepladsen ved Hotel Kolding Fjord. Bussen er anskaffet som ny af Connex og kørte stadig i Kolding, da firmaet tog navneforandring til Veolia. I 2007 overtog Arriva bussen og gav den intern-nr. 8555, og i 2008 blev den overflyttet til Esbjerg. I 2009 blev den flyttet til Arriva i Malmö og omnummereret til nr. 6871. Senere samme år blev den svensk indregistreret med nr. CEP 729. I 2011 kørte den i Halmstad, og i 2012 udrangeredes den. I 2013 blev bussen eksporteret til Cherepovets i Rusland - B776BX 35.

Chassis-nr. YS4L4X20001840538


 

 

 

 

Foto: 16. oktober 2003

Connex2923-002.jpg (137 kb)

Connex 2923 (Volvo B 12BLE-59/Aabenraa 8500LE - Årgang 2002) som linie 2 på Banegårdspladsen i Kolding. Bussen er anskaffet som ny af Connex, og den kørte stadig i Kolding, da firmaet i 2006 tog navneforandring til Veolia. I 2007 blev den overtaget af Arriva som nr. 8564. Bussen udrangeredes i 2012.

Chassis-nr.: YV3R8F8133A001997

Bygge-nr.: AaK-S020336


Tilbage til oversigt