ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

April 2015


9. og næstsidste del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. Denne gang handler det i overvejende grad om busser, som HT i 1974 overtog fra HHGB og HFHJ.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Juni 1986

HT HaK6.jpg (215 kb)

Til brug for HT's handicapkørsel anskaffede trafikselskabet i 1983 seks minibusser af typen Mercedes-Benz L 307D. Busserne fik numrene  Hak 1 - Hak 6. En enkelt bus blev anvendt til telebuskørsel. Busserne havde plads til 13 siddende passagerer eller alternativt 3 kørestole og 6 siddepladser. På billedet ses Hak 6 (Mercedes-Benz L 370D - Årgang 1983) ved Københavns Hovedbanegård. 


 

 

 

 

Foto: 23. april 1974

HHGB BA79012.jpg (199 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen overtog HT ved trafikselskabets trafikstart d. 1. oktober 1974 en bus af typen Volvo B61505/Carlsen - Årgang 1962. Denne bus fik hos HT intern-nr. 5060. På billedet ses bussen ved Hornbæk st., da den endnu tilhørte HHGB. HT udrangerede den allerede i 1975

 

 


 

 

 

 

Foto: ca. 1975

HT5066-000.jpg (200 kb)

Ved HT's trafikstart i oktober 1974 overtog trafikselskabet fem busser af typen Volvo B61505/Aabenraa - Årgang 1963-65 fra Henholdsvis Gribskovbanen/Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane og Fredensborg-Humlebæk Kommunes Rutebiler. Busserne fra Gribskovbanen/HFHJ fik numrene 5061, 5063, 5065 og 5066, mens bussen fra Fredenborg-Humlebæk Kommunes Rutebiler fik nr. 5064.  På billedet ses HT 5066 (Volvo B61505/Aabenraa - Årgang 1965) holdende ved Hornbæk st.  Bussen blev udrangeret i 1979

Chassis-nr.: 5844 

 

 

 

Foto: 17. februar 1975

HT5062-000.jpg (213 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen overtog HT i oktober 1974 en bus af typen Volvo B65508/Carlsen - Årgang 1963 med dørarrangemen 1-0-1. Denne bus, som hos HT fik nr. 5062, havde plads til 40 siddende og 27 stående passagerer, og var vel nærmest at betegne som en bybus. Grunden til, at HHGB anskeffede denne bus til sine landruter, må nok findes i, at den kunne indsættes som bybus i Helsingør, idet HHGB også stod for administrationen af Helsingør-Bussen. Bussen, der på billedet ses på Fredensborgvej i Tikøb, blev udrangeret i 1976.  

 

 

 

Foto: Oktober 1976

HT5067-365.jpg (182 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen overtog HT desuden en Volvo B65508/VBK-Carlsen - Årgang 1966. Denne bus fik hos HT intern-nr. 5067. Bussen ses her skiltet som linje 365/366 ved Hornbæk st. I 1979 blev den solgt til Skanderborg Busselskab, for hvem den kørte med registreringsnummer HB 89 819. 

 

 

 

Foto: December 1974

HT4084-145.jpg (191 kb)

Fra DSB Rutebiler overtog HT i oktober 1974 tre landevejsbusser af typen Volvo B75508K/Aabenraa - Årgang 1964-66. Disse busser fik HT-numrene 4007, 4057 og 4084. De tre busser er stort set identiske med de tilsvarende nærtrafikbusser,  bortset fra at de ikke er udstyret med midterdør. Til gengæld havde bagagerum bag i bussen. På billedet ses HT 4084 som linje 145 ved Hedehusene st. Den udgik af driften i 1979.

Chassis-nr.: 257

Fra DSB Rutebiler overtog HT desuden to Volvo B65508K/Aabenraa - Årgang 1961 og 1963,. Disse to busser, som fik HT-numrene 4857 og 4955, har det desværre ikke været muligt at fremskaffe egne billeder af.


 

 

 

 

Foto: Juni 1977

HT5068-367.jpg (185 kb)

Fra Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane overtog HT i oktober 1974 en bus af typen Volvo B75508K/Aabenraa - Årgang 1966. Denne bus, der hos HT fik intern-nr. 5068, adskiller sig fra de tilsvarende busser fra DSB Rutebiler ved at være udstyret med en Wilson-gearkasse. Bussen udgik af driften i 1979.

Chassis-nr.: 625


 

 

 

 

Foto: 6. juni 1976

HT5083-333.jpg (162 kb)

Fra Fredensborg-Humlebæk Kommunes Rutebiler overtog HT i oktober 1974 fire mindre busser af typen Volvo B54-50/VBK - Årgang 1974. Disse busser, som fik HT-numrene 5082-5085, havde plads til 32 passagerer. På billedet ses HT 5083 som linje 333 på Søndre Jernbanevej ved Hillerød st. I 1977 blev den solgt til Århus Sporveje, hvor den fik nr. 274. I 1981 kom den til Malling Turistbusser, hovr den kørte med registreringsnummer HP 92 264. Den endte sinde dag hos Nordsjællands Turistfart i Gilleleje. 

Chassis-nr.: 5299 

 

 

 

Foto: Juni 1977

HT5069-331.jpg  (184 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen overtog HT i oktober 1974 en Volvo B57-60/Carlsen-VBK - Årgang 1966, som fik HT-nr. 5069.  Selv om fordøren på denne bus var placeret foran forakslen, var motoren placeret over forakslen, hvilket dels betød, at chaufføren måtte springe over motoren eller gå udenom motoren, når han skulle ind og ud af bussen, dels en dårlig vægtfordeling i bussen, som kunne medføre igangsætningsvanskeligheder i snevejr. HT udrangerede bussen i 1977- 

 

 

 

Foto: Juni 1977

HT5076-319.jpg (188 kb)

Fra Gribskovbanen/Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane overtog HT i oktober 1974 desuden to buser af typen Volvo B57-50/Aabenraa - årgang 1967 og 1969. Disse busser fik HT-numrene 5070 og 5076. På billedet ses HT 5076 (Volvo B57-50/Aabenraa - Årgang 1969 ) som linje 319 ved Frederiksværk st. HT udrangerede bussen i 1980 og solgte den i 1980/81 til Landtransportskolen i Avedøre. Den blev ophugget i 1987.

Chassis-nr. : 843

 

  

 

 

 

Foto: December 1976

HT5077-340.jpg (168 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen overtog HT i oktober 1974 to busser af typen Volvo B57-55/VBK-Carlsen - Årgang 1969 og 1971. som hos HT fik numrene 5077 og  5081.  Disse busser var forsynet bagperron og bagdør og var vel nærmest bybusser, men de anvendtes ikke desto mindre oftest på HHGB's landruter. På billedet ses HT 5077 (Volvo B57-50/VBK-Carlsen - Årgang 1969) som linje 340 i garagen ved Grønnehave st. i Helsingør. Bussen blev udrangeret i 1979.

Fra HHGB overtog HT desuden to Volvo B57-55/VBK-Carlsen  Årgang 1967 og 1968. Disse busser, som fik HT-numrene 5072 og 5075, har det desværre ikke været muligt at skaffe egne bilelder af.

 

 
Temaet med HT's forskellige bustyper afsluttes i maj 2015


 

  Tilbage til oversigt