ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Februar 2015


7. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. Denne gang handler det om Volvo-nærtrafikbusser, dels overtaget fra DSB og dels nyanskaffede af HT selv.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: September 1976

HT4083-121.jpg (201 kb)

I årene 1964-65 fik DSB Rutebiler leveret et antal Volvo B755-08K nærtrafikbusser med karosseri fra Aabenraa Karosserifabrikhvoraf HT pr. 1. otober 1974 overtog 14 stk. Det drejede sig om DSB Rutebilers nr. 3-6, 32-34, 58-59 og 79-83. Hos HT fik busserne numrene  4003-4006, 4032-4034, 4058-4059 g 4079-4083.  Busserne leveredes alle med udelt forrrude, som det også ses på bussen på billedet, men af økonomiske grunde fik flere af dem senere monteret en delt forrude. Bussen på billedet er HT's vogn 4083 (Volvo B755-08K/Aabenraa - Årgang 1965), der her holder ved Hundige st. som linje 121. Den udgik af driften i 1979.

Chassis-nr.: 452


 

 

 

 

Foto: 1976

HT4104-122E.jpg (171 kb)

Fra DSB Rutebiler overtog HT desuden 11 Volvo B58-60/Aabenraa busser, som DSB havde fået leveret i årene 1966-67. Disse busser minde i udseende om deres forgængere, men var dog bl.a. alle forsynet med delt forrude fra starten . De overtagne busser var DSB nr. 102-106, 132-134 og 137-139, som hos HT fik numrenen 4102-4106, 4132-4134 og 4137-4139. På billedet fra busterminalen i Ltshøjgårdsvej ved Valby st. ses HT 4104 som daværende linje 122E. Bussen udgik af driften i 1982.

Chassis-nr.: 134

 


 

 

 

 

Foto: September 1976

HT4242-225.jpg (183 kb)

I årene 1967-72 fik DSB Rutebiler leveret 195 nye af typen Volvo B58-60/Aabenraa. Karosseriet var nu blevet moderniseret og mindede i udseende om DAB's serie II-karosseri, hvilket sikkert ikke var helt tilfældigt.  De 195 busser leveredes i forskellige verisioner både mht. til dørplacering og chassislængde.  Af versionen med dørplacering 1-1-0 overtog HT 18 busser fra DSB, nemlig numrene 140, 182-185, 242-246, 270-273 og 303-306. Hos HT fik busserne numrene 4140, 4182-4185, 4242-4246, 4270-4273 og 4303-4306. På billedet ses HT 4242 (Volvo B58-60/Aabenraa -  Årgang 1969) som linje 225 ved Hundige st. Bussen udgik af driften i 1982.

Chassis-nr.: 1421


 

 

 

 

Foto: 1976

HT4301-361.jpg (121 kb)

Af typen med dørplacering 1-2-0 overtog HT 20 stk. Volvo B58-60/Aabenraa - årgang 1967-72, nemlig DSB 148-149, 186-189, 193, 230, 235-236, 241, 269, 298-302 og 340-342. Disse bussen fik hos HT numrene 4148-4149, 4186-4189, 4193, 4230, 4235-4236, 4241, 4269, 4298-4302 og 4340-4342.  Udover antallet af døre adskiller busserne sig ikke de ovenfor nævnte. På billedet ses HT 4301 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1971) som linje 361 ved Slagerup Rutebilstation. Bussen udgik af driften i 1984.

Chassis-nr.: 2621


 

 

 

 

Foto:Juli 1987

HT4189-000.jpg (196 kb)

Nogle få tidligere DSB-busser med dørplacering 1-2-0 blev i 1983 renoveret, hvor de fik monteret oliefyr og blev opmalet i HT-farver. En af disse var HT 4189 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1968), der på billedet holder ved Hillerød st. en sommerdag i 1987.  I 1989/1990 blev den solgt til Staaling i Viborg. Den blev siden ophugget.

Chassis-nr.: 1140


 

 

 

 

Foto: April 1985

HT4344-075E.jpg (195 kb)

Da DSB i 1972 skulle bestille nye busser, viste det sig, at deres sædvanlige leverandør, Aabenraa Karosserifabrik, ikke kunne levere ordren, idet man var fuldt optaget af at bygge Volvo B59-59-busser til Københavns Sporveje.  DSB placerede derfor i stedet ordren hos DAB i Silkeborg. De nye busser fremstod derfor nærmest som DAB's serie II-busser, men på Volvo B58-60-chassiser. HT overtog i 1974 busserne 344-346 og 393-395 fra DSB, som alle havde dørplacering 1-2-0. Disse seks busser fik hos HT numrene 4344-4346 og 4393-4395. På nær vogn 4344 (Volvo B58-60/DAB - Årgang 1972), der på billedet ses som  linje 75E på Rådhuspladsen i København, blev samtlige HT's busser af typen renoverede i årene 1983-84. Bussen på billedet blev udrangeret i 1987 og ophugget i 1988.

Chassis-nr.: 3413

Bygge-nr.: DAB-37344


 

 

 

 

Foto: Juli 1977

HT4348-084.jpg (233 kb)

HT overtog desuden ti  Volvo B58-60/DAB-busser med dørplacering 1-1-0 fra DSB. Det drejede sig om busserne nr. 347-356, som hos HT fik numrene 4347-4356. På billedet ses HT 4348 (Volvo B58-60/DAB - Årgang 1972) som linje 84 på Tegensvej i København. Bussen udgik af driften i 1986

Chassis-nr.: 3417

Bygge-nr.: DAB-37348


 

 

 

 

Foto: 1976

HT0640-340.jpg (196 kb)

Allerede før HT's diftstart  i oktober 1974, havde trafikselskabet bestilt 100 nye Volvo B58-60/Aabenraa-busser, hvoraf 59 var nærtrafikbusser med dørplacering 2-2-0. Disse busser fik numrene 612-654 (leveret i 1975), 699-707 (leveret i 1976) og 814-820 (leveret i 1977).  På billedet ses HT 640 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1975) som linje 340 ved garagen ved Grønnehave st i Helsingør.  Bussen udgik af driften i 188 og blev ophugget i 1989.

Chassis-nr.: 7339


 

 

 

 

Foto: September 1982

HT0846-186.jpg  (216 kb)

I årene 1977-78 leveredes yderligere 22 nye Volvo B58-60/Aabenraa nærtrafikbusser med dørplacering 2-2-0. Busserne adskiller sig fra de forrige ved at være forsynede med automatiks gearkasse af amerikans fabrikat. Derudover havde de 10 flere ståpladser, end de ovenfor nævnte. I 1977 leveredes busserne nr. 835-836, i 1978 leveredes busserne nr. 846-856 og 905-913.  I sommeren 1977 var vogn 835 forsøgsvis indsat på linje 40 med henblik på at undersøge, om busser midt midtchassismotor var egnede til bybuskørsel. Forsøget faldt heldigt ud og medførte, at HT fremover anskaffede nye busser med midtchassismotor. På billedet ses HT's vogn 846 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1978) som linje 186 ved Lyngby st. Bussen blev i 1994 solgt til Staaling i Viborg.

Chassis-nr.: 11683


 

 

 

 

Foto: 1983

HT1155-114.jpg (205 kb)

I 1978-79 fik HT igen leveret nye nærtrafikbusser af typen Volvo B58-60/Aabenraa med dørplacering 2-2-0. Det drejede sig denne gang om 24 nye busser, som fik numrene 914 og 1152-1174. Som på bybusserne blev luftindtaget til defrosteren også på nærtrafikbusserne flyttet op på tagkanten over destinationsskiltet, og vogn 914 var således prototypen på nærtrafikbusser med ændret luftindtag. HT 1190 og 1171 var lidt afvigende indrettet, idet de havde klapsæder på midterperronen. På bileldet ses HT's vogn 1155 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1979) som linje 114 ved på Selsmosevej ved Taastrup st. Denne bus blev i 1993 eksporteret til Imanta i Riga, Letland - nr. 14139/AB-7620.

Chassis-nr.: 13080

 

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt