ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Januar 2015


6. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1980

HT1220-005.jpg (139 kb)

I 1978 introducerede Volvo et nyt buschassis med hækmotor til afløsning af B59-chassiset. Det nye chassis fik betegnelsen B10R. I årene 178-81 anskaffede HT 70 busser af typen Volvo B10R med Aabenraa-karosseri og dørarrangement 2-2-0. Disse busser fik numrene 1217-1254 og 1257-1290. Serien præsenteres her af HT 1220 (Volvo B10R-59/Aabenraa - Årgang 1979) som linje 5 på endestationen på Husum Torv. Da HT's busdivision i 1995 blev til Bus Danmark, fulgte bussen med. I 1996 overflyttedes den til bybusserne i Fredericia, som Bus Danmark nu også drev. Ved den lejlighed omnumreredes den til nr. 3031. I 1997 udgik den af driften og blev solgt til Staaling i Viborg. I 1999 blev den ophugget.

Chassis-nr.: YV3B10R5900003094


 

 

 

 

Foto: Februar 1980

HT1255-002.jpg (141 kb)

I foråret 1980 modtog HT yderligere to  Volvo B10R-busser med Aabenraa-karosseri. Disse busser, som fik numrerene 1255 og 1256, var forsøgsvis forsynet med enkelt bagdør. Forsøget var en succes, men det blev de to eneste busser med hækmotor, som HT fik leveret, idet man fremover anskaffede bybusser med midtmotorchassis. På billedet ses vogn 1255 (Volvo B10R-59/Aabenraa - Årgang 1980) som linje 2 på Rådhuspladsen i København kort efter leveringen. Bussen kom i 1995 til Bus Danmark. I 1999 blev den solgt til Scania Danmark, som samme år solgte den videre til Staaling i Viborg. I 2006 blev den ophugget.

Chassis-nr.: YV3B10R5900003139

 


 

 

 

 

Foto: Juni 1983

HT6007-185.jpg (146 kb)

I 1980 modtog Hjortekær Trafik sine to sidste busser, inden firmaet blev opkøbt af HT. Det drejede sig om to busser af typen Volvo B10M-60 med VBK 50-karosseri. Ved HT's overtagelse af Hjortekær Trafik i 192 fulgte busserne med og fik numrene 6006 og 6007. Vogn 6007 (Volvo B10M-60/VBK 50 - Årgang 1980) ses her som linje 185 ved Lyngby st. Bussen udgik af driften i 1993 og blev eksporteret til Imanta i Riga, Letland - nr. 14215/AB-7619

Chassis-nr.: YV3B10M6000000420

Bygge-nr.: VBK-45852


 

 

 

 

Foto: 1981

HT1291-0037.jpg (145 kb)

I 1977 prøvekørte HT vogn 835 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1977) på linje 40 med henblik på at undersøge, hvorvidt busser med midtmotorchassis var egnede til kørsel på bybusserne, idet man ønskede at forsyne fremtidige bybusser med bagdør. Resultatet af denne prøvekørsel blev, at man ikke anskaffede flere busser med hækmotor, selv om Aabenraa Karosserifabrik med leveringen af HT 1255 og 1256 havde bevist, at det godt kunne lade sig gøre at forsyne hækmotorbusser med bagdør. I stedet anskaffede HT 48 midtmotorbusser af typen Volvo B 10M-60, som blev leveret i årene 1981-82. Prototypebussen fik nr. 1291 og serieleverancen numrene 1407-1452. På billedet ses prototype-vognen - HT 1291 (Volvo B10M-60/Aabenraa - Årgang 1981) som linje 3 på Alhambravej på Frederiksberg. I 1995 kom bussen til Bus Danmark, som havde den i drift til 1998, hvor den blev ophugget.  

Chassis-nr.: YV3B10M6000000114

Bygge-nr.: AaK-806


 

 

 

 

Foto: 28. april 1985

HT1628-000.jpg (137 kb)

Fra 1982 foretoges en række ændringer af Volvo-busserne fra Aabenraa Karosserifabrik. Den mest iøjnefaldende var den nye front, som gav bussen et mere harmonisk udseende, men af andre ændringer kan det nævnes, at defrosterens motor blev flyttet ned under chaufførpladsens gulv, hvilket betød bedre lydisolering. HT fik i årene 1982-84 leveret 8 bybusser af denne type, som alle var forsynet med enkelt bagdør, hvor vogn 1453 var prototypen. De øvrige busser fik numrenen 1621-1624 og 1626-1628. På billedet ses HT 1628 (Volvo B10M-60/Aabenraa - Årgang 1984) parkeret i Ballerup Garage. I 1995 fulgte den med over i Bus Danmark, og da dette selskab i 1999 blev opkøbt af Arriva, fulgte bussen også med herover. Den udgik af driften i 2000. I 2001 blev den solgt til Vejstruprød Busimport, som i 2003 eksporterede den til Ukraine. Fra 2004 kørte den for Vinbus i Vinnitsa, Ukraine - 069-66KA

Chassis-nr.: YV3B10M6000008368

Bygge-nr.: AaK-1409


 

 

 

 

Foto: Oktober 1994

HT1587-0376.jpg (207 kb)

I årene 1983-84 fil HT leveret yderligere 34 Volvo B10M-60 bybusser, som adskilte sig fra de før nævnte ved, at de var forsynet med bagperron og dobbelt bagdør. Dise busser fik numrene 1587-1620. På billedet ses vogn 1587 (Volvo B10M-60/Aabenraa - Årgang 1983) som linje 37 på endestationen ved Holmens Bro. Bussen blev i 1995 overtaget af Bus Danmark og i 1999 af Arriva. I 2000 udgik den af driften og blev solgt til Staaling i Viborg. Den blev ophugget i 2004.

Chassis-nr.: YV3B10M6000006031

Bygge-nr.: AaK-1251


 

 

 

 

Foto: Maj 1985

HT1631-007.jpg (141 kb)

1983-84-leverancen bestod også af 5 Volvo B10M-60 hybridbusser, som fik numrene 1625 og 1629-32. Disse busser var forsøgsvis forsynet med et hydraulisk system til oplagring af bremseenergien, som efterfølgende kunne anvendes til at igangsætte busserne igen. På billedet ses vogn 131 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1985) som linje 7 på Frederikssundsvej ved Husum Torv. Bussen kom i 1995 til Bus Danmark og i 1999 til Arriva. I 2002 udgik den af driften og blev solgt til Vejstruprød Busimport. I 2003 blev den eksporteret til Kiev i Ukraine - nr. 2895/006-89KA. 

Chassis-nr.: YV3B10M6000009048

Bygge-nr.: AaK-1432


 

 

 

 

Foto: 1977

HT0798-122E.jpg (128 kb)

I sommeren 1975 lånte HT en ledbus fra Storstockholms Lokaltrafik for at få erfaringer med denne bustype. Disse erfaringer medførte, at HT i 1977 anskaffede 10 Leyland-ledbusser med Saurer-motor til indsættelse på Køge-ruterne - linje 121 og 122E. Busserne, som fik numrene 798-807, fik senere motoren udskiftet til en Volvo THD100D-motor . På billedet ses HT 798 (Leyland-Saurer SLG 18-550/7/DAB serie IV - Årgang 1977) forlade endestationen ved Valby st. som linje 122E. Den udgik af driften i 1994, hvor den blev solgt til Staaling i Viborg. I 1999 blev den ophugget. 

Chassis-nr.: 76798

Bygge-nr.: DAB-33798


 

 

 

 

Foto: December 1984

HT1294-084jpg  (122 kb)

I årene 1980-81 anskaffede HT yderligere 10 Leyland-ledbusser, som i modsætning til de første var forsynede med den nye Leyland TL11-motor. Busserne, som fik numrene 1292-1301, anvendtes primært på daværende linje 75E, men sås også bl.a. på linje 84. På billedet er HT 1294 (Leyland 6-35-TL11/6-DAB serie VI - Årgang 1980) netop indsat på linje 84, som her holder på endestationen ved Nørreport st. Bussen fulgte i 1995 med over i Bus Danmark, som i 1999 solgte den til Vejstruprød Busimport. Den blev først ophugget i 2010.

Chassis-nr.: 8002384

Bygge-nr.: DAB-31294


 

 

 

 

Foto: 1975

HT4997-185.jpg (151 kb)

Ved HT's driftsstart i oktober 1974 overtog man mange forskellige bustyper med meget varierende alder fra de selskaber, som indgik i HT. Fra DSB Rutebiler overtog man således bl.a. 40 Volvo-busser som var mellem 11 og 13 år gamle. Alle disse busser var landevejsbusser af typen Volvo B65-508K med Aabenraa-karosserier. Busserne fik hos HT følgende numre: 4783, 4833, 4836, 4867-4869, 4871-4878, 4928-4929, 4931-4942, 4944, 4957-4957, 4980-4985, 4990, 4997 og 4999, idet HT blot forsynede de hidtidige DSB-numre med et 4-tal foran. På billedet ses HT 4997 (ex. DSB 997)(Volvo B65-508K/Aabenraa - Årgang 1963) som linje 185 ved Lyngby st. Den udgik af driften allerede i 1976. Alle busser af denne type udgik i øvrigt af driften i årene 1975-77, efterhånden som HT fik leveret nye busser.

Chassis-nr.: 2314

 

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt