ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

November 2014


5. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. I denne måned handler det udelukkende om Volvo-busser


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT6040-313A.jpg (117 kb)

Fra DSB overtog HT d. 1. oktober 1976 to Volvo-busser (DSB-nr. 2039 og 2040), som oprindelig stammede fra De grønne Busser i Humlebæk. Disse busser var udefra stort set identiske med DSB's nærtrafik- og landevejsbusser fra slutningen af 1960erne, men til forskel fra disse var de forsynede med enkelt fordør og enkelt bagdør. Hos HT fik busserne nr. 6039 og 6040. På billedet ses vogn 6040 (Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1969) som daværende linje 313A ved Rungsted Kyst Station. Bussen belv udrangeret i 1984

Chassis-nr.: 1853


 

 

 

 

Foto: Juli 1976

HT5013-000.jpg (115 kb)

Fra Helsingør-Bussen overtog HT d. 1. oktober 1974 otte Volvo B58-60 busser med karosseri fra VBK/Carlsen. Hos HT fik busserne nr. 5013-5020. På billedes ses HT 5020 (Volvo B58-60/VBK/Carlsen - Årgang 1969) ved Helsingør Station. Den udgik af driften i 1982

Chassis-nr.: 1941

Bygge-nr.: VBK-3282

 


 

 

 

 

Foto: April 1977

HT5021-801.jpg (139 kb)

Fra Helsingør-Bussen overtog HT yderligere tre Volvo B58-60 busser med karosseri fra VBK. Disse busser, som hos HT fik nr. 5021-5023, afveg fra de otte førnævnte busser ved at være udstyret med midterdøre i stedet for bagdøre. På billedet ses HT 5021 (Volvo B58-60/VBK - Årgang 1972) som linje 801 i Havnegade i Helsingør. Bussen udgik af driften i 1985.

Chassis-nr.: 3906

Bygge-nr.: VBK-4181


 

 

 

 

Foto: 1981

HT531-017.jpg (129 kb)

Da Københavns Sporveje i 1970 var ved at omstille de sidste sporvognslinjer til busdrift, prøvekørte man en helt ny bustype af mærket Volvo B59-59/Aabenraa på linje 14. Bussen indgik senere i serieleverancen og fik nr. 531. På billedet ses vogn 531 (Volvo B59-59/Aabenraa serie III - Årgang 1970) som daværende linje 17 på Frederikssundsvej ved Husum Torv. Bussen udgik af driften i 1984, hvorefter den blev bevaret af Volvo i Göteborg.  I 2009 blev den overtaget af Busbevarelsesgruppen Danmark, som i 2011 overdrog den til Sporvejshistorisk Selskab, og den er således bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Chassis-nr.: 1


 

 

 

 

Foto: December 1985

HT554-040.jpg (112 kb)

Resultatet af prøvekørslerne med Volvo B59-59/Aabenraa-bussen blev, at man besluttede at anskaffe 85 busser af den nye type, som fik numrene 511-595. Desuden leveredes fire busser af samme type til Amagerbanens Omnibusruter. Disse busser fik numrene 1055-1058. Demobussen, som Københavns Sporveje havde prøvekørt på linje 14, indgik siden i serieleverancen, som KS kaldte serie III, og den fik nr. 531. Alle serie III-busserne blev 1. oktober 1974 overtaget af HT. Busserne fra KS beholdt deres intern-numre, mens Amagerbanens busser fik nr. 2055-2058.  Den sidst leverede bus i serien - nr. 595, afveg en del fra resten af serieleverancen, idet den varr udrustet med et specielt type varmeanlæg, og desuden afveg sædearrangementet fra de øvrige busser i serieleverancen. Vogn 532 var i øvrigt udstyret med et specielt el-anlæg og trykluftspeeder. På billedet ses vogn 554 (Volvo B59-59/Aabenraa serie III - Årgang 1972) som linje 40 på endestationen på Artillerivej. Bussen blev udrangeret i 1986.

Chassis-nr.: 53


 

 

 

 

Foto: Marts 1976

HT0597-006.jpg (123 kb)

Den sidste serie busser, som Københavns Sporveje bestilte, var en serie på ti Volvo B59-59/Aabenraa bybusser, som blev kaldt serie IV. Disse busser, som fik numrene 596-605, blev leveret kort tid før HT's overtagelse. Udadtil var den mest synlige forskel mellem serie III og serie IV, at de nye busser var forsynede med runde forlygter, mens serie III-busserne havde firkantede forlygter. Indretningen i de nye busser var den samme, som i vogn 595. På billedet ses HT 597 (Volvo B59-59/Aabenraa serie IV - Årgang 1974) som linje 6 på Christiansborg Slotsplads. Bussen udgol af driften i 1986 og blev ophugget i 1988.

Chassis-nr.: 397


 

 

 

 

Foto: Marts 1976

HT0668-010.jpg (119 kb)

I årene 1975-1976 anskaffede HT 44 nye Volvo B59-59/Aabenraa bybusser som blev kaldt serie V. Disse busser var i det store og hele magen til vogn 597, men som noget nyt var de udstyret med Voith D851-gear med indbygget retarder. Busserne fik numrene 655-698 På billedet ses HT 668 (Volvo B59-59/Aabenraa serie V - Årgang 1976) som linje 10 på Holmens Bro med Christiansborg Slot i baggrunden. Bussen udgik af driften i 1990.

Chassis-nr.: 849


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0670-010.jpg (117 kb)

Som et forsøg blev HT 670 ombygget, så luftindtaget til defrosteren blev anbragt på taget over destinationsskiltet. På billedet ses HT 670 (Volvo B59-59/Aabenraa serie V - Årgang 1976) som linje 10 efter ombygningen. Billedet stammer fra linje 10's endestation på Emdrup Torv. Bussen udgik af driften i 1990. Den blev ophyugget i 1991. 

Chassis-nr.: 842


 

 

 

 

Foto: Juni 1983

HT0898-041jpg  (133 kb)

I årene 1977-1978 anskaffede HT yderligere 48 nye Volvo B59-59/Aabenraa bybusser (nr. 857-904). Bustypen, som HT kaldte serie VII, afveg ikke synderligt fra de tidligere leverede busser, men vogn 903 og 904 var forsynet på fronten med en såkaldt "HELP-bumper" - en gummikofanger. På billedet er det dog vogn 898 (Volvo B59-59/Aabenraa serie VII - Årgang 1978), der holder på Københavns Rådhusplads og optager passagerer som daværende linje 41. Denne bus blev i 1994 solgt til B.A.A.T., Oostende i Belgien. I 1994 kom den til Portugel (01-41-GD)

Chassis-nr.: 2034


 

 

 

 

Foto: 17. august 1986

HT0916-032H.jpg (120 kb)

Den sidste levering af Volvo B59-59/Aabenraa bybusser, som HT fik, bestod af en leverance på 27 busser (nr. 915-941). Efter forsøget med placering af luftindtaget til defrosteren på taget over destinationsskiltet på fronten på vogn 670, fik de nye busser indbygget dette luftindtag over destinationsskiltet. Desuden fik toplysene og de grønne lygter en lavere placering, så de var mindre udsatte og at blive ødelagt i busvaskemaskinerne. På billedet ses vogn 916 (Volvo B59-59/Aabenraa serie VII - Årgang 1978) som daværende linje 32H i Københavns Lufthavn i Kastrup. Den udgik af driften i 1994, hvor den blev solgt til Staaling i Viborg. I 1999 blev den ophugget. 

Chassis-nr.: 2098

 

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt