ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

November 2014


4. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. I denne måned handler det om busser af typerne Scania og Volvo


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Juli 1984

HT1635-019.jpg (519 kb)

I 1982 kom DAB's nye buskarosseri - kaldet serie VII - i produktion. Hos HT blev bustypen benævnt serie 8. Trafikselskabet fik i 1984 leveret 27 busser med det nye karrosseri (nr. 1633-1659). På billedet ses en af disse busser, HT 1635 (Leyland 8-1200B/DAB-Silkeborg serie VII - Årgang 1984), som linje 19  på Jarmers Plads i København. I 1995 blev bussen af Bus Danmark, som HT's Busdivision kom til at hedde, da den blev omdannet til et aktieselskab. I 1996 var den i kort tid udlånt til City-Trafik, hvorefter den blev solgt til John Staaling i Viborg. I 1998 blev bussen eksporteret til MPK Olsztyn i Polen (nr. 859/OLV6826). I 2010 blev den ophugget.

Chassis-nr.: 8400153

Bygge-nr.: DAB-31635


 

 

 

 

Foto: Februar 1987

HT1664-000.jpg (463 kb)

HT fik i 1984 desuden leveret fem hybridbusser med det nye serie VII-karosseri (nr. 1660-1664). HT havde tidligere udført forsøg med bus nr.  211 (Leyland LIDRT 12/4/DAB serie 2 - Årgang 1966), som var blevet ombygget til hybridbus, og det var på baggrund af disse erfaringer, at man besluttede at anskaffe fem Leyland-hybridbusser og fem Volvo-hybridbusser (mere om de sidstnævnte i et senere tema). På billedet ses vogn 1664 ((Leyland 8-1200B-hybrid/DAB-Silkeborg serie VII - Årgang 1984) udstillet på Rådhuspladsen i København. Hybridsystemet blev siden afmonteret busserne. I 1992 kom bussen på billedet til Linjebus som nr. 8627. Dette nummer blev i 1994 ændret til 6627. I 1996 blev bussen solgt til John Staaling, Viborg, som i 1998 eksporterede den til MPK Olsztyn, Polen - nr. 858/OLV6326. I 2007 belv bussen ophugget.

Chassis-nr.: 8300903

Bygge-nr.: DAB-31501

 


 

 

 

 

Foto: September 1982

HT6003-186.jpg (457 kb)

Fra Hjortekær Trafik overtog HT i 1982 to busser af typen CR111M med karosseri fra Katrineholm i Sverige (nr. 6002-6003). Disse busser havde dørplacering 1-2-0. På billedet ses HT 6003 (Scania CR111/Katrineholm - Årgang 1975) som linje 186 ved Lyngby st. HT udrangerede bussen i 1984.

Chassis-nr.: 543479

HT overtog også i 1982 en enkelt bus af typen Scania CR110M/Katrineholm, som hos HT fik nr. 6001. Desværre har jeg ikke kunnet skaffe et billede af denne bus. CR111M-typen var i øvrigt en forbedret udgave af 110-typen, hovedsagelig af teknisk karakter. 

Data på HT 6001: Scania CR110M/Katrineholm - Årgang 1973

Chassis-nr.: 542267


 

 

 

 

 

Foto: Februar 1976

Hjortekaer DT96889-174.jpg (422 kb)

Hjortekær Trafik anskaffede i 1976-77 to busser af typen Scania BR86-65/Ørum-Pedersen, som i 1982 blev overtaget af HT (nr. 6004-6005). Disse to busser blev dog aldrig nogen succes, idet motoren ofte blev overophedet, og de kom derfor aldrig i drift for HT. På billedet ses vogn 6004 (Scania BR86-65/Ørum-P - Årgang 1976), da den endnu tilhørte Hjortekær Trafik. HT solgte i 1983 bussen til De Blaa Omnibusser i Holte. I 1984 blev den omregistreret til JM 94 139. Den udgik af driften i 1989, hvorefter den blev solgt til Tappernøje Autoophug.

Chassis-nr.: 543962

Bygge-nr.: ØP-3055


 

 

 

 

Foto: Februar 1984

HT1122-011E.jpg (424 kb)

I 1979 begyndte HT selv at anskaffe Scania-busser, idet Scanias nye 112-chassis kom på markedet. I første omgang anskaffede man 40 busser af den nye type (nr. 1112-1151). På billedet ses vogn 1122 (Scania BR112/DAB - Årgang 1980) som daværende linje 11E i busterminalen på Lyshøjgårdsvej ved Valby st. Bussen udgik af driften i 1994, hvor den blev solgt til John Staaling, Viborg. I 1996 blev den eksporteret til Vyborg i Rusland

Chassis-nr.: 1801034

Bygge-nr.: DAB-31122


 

 

 

 

Foto: Maj 1984

HT1581-034.jpg (182 kb)

I årene 1981-84 anskaffede HT yderligere 95 Scania BR112-busser. Den mest synlige forskel på de først leverede og de 95 nye busser var, at de nye var forsynet med bagdør. I 1981-82 leveredes 50 busser (nr. 1357-1406) og i 1983-84 levereds 45 nye busser (nr. 1542-1586. På billedet ses vogn 1581 (Scania BR112/DAB - Årgang 1984) som linje 34 i Amagerterminalen ved Københavns Rådhusplads. Denne bus blev i 1995 overtaget af Bus Danmark. I 1996 var den i en kort periode udlånt til City-Trafik, hvorefter den blev eksporteret til TAK i Tallinn, Estland - nr. 2717/717TAK).

Chassis-nr.: 1806480

Bygge-nr.: DAB-31581


 

 

 

 

Foto: 7. februar 1975

HT3003-000.jpg (478 kb)

Da HT i 1974 begyndte driften, overtog man fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne ni Volvo B65-508-busser med karosseri fra Nordisk Karrosserifabrik. Hos HT fik busserne nr. 3001-3009, men de blev ikke meget anvendt, idet de hurtigt blev erstattet af Leyland/DAB serie I-busser, som overførtes fra ndre københavnske garager. På billedet ses vogn 3003 (Volvo B65-508/NK - Argang 1963) opstlliet ved Hornbæk st. Allerede i 1975 blev bussen udrangeret.

Chassis-nr.: 2070

Bygge-nr.: NK-625 23


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT3018-164.jpg (442 kb)

HT overtog i 1974 desuden ni Volvo B75-508-busser fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne. Også disse busser var forsynede med Karrosseri fra Nordisk Karosserifabrik. Hos HT fik busserne nr. 3010-3018, men heller ikke disse fik meget kørsel for HT. Således var alle allerede udsrangerede, da HT's første sommerkøreplan trådte i kraft i 1975. På billedet ses vogn 3018 (Volvo B75-508/NK - Årgang 1964) som daværende linje 164 på Islevhusvej ved Husum Torv få dage efter HT's overtagelse af driften. Som nævnt blev bussen allerede udrangeret i 1975, og i 1976 blev den solgt til Auto-Paaske, som dog kun anvendte chassiset, der nu blev forsynet med et helt nyt Plaxton-karosseri. Efter ombygningen kørte bussen som turistbus med registreringsnummer BT 98 875. I 1982 blev den solgt til Ludvig Sehstedt, St. Jyndevad. I 1988 kom den til Nyborg Efterskole - EE 98 628.  

Chassis-nr.: 160


 

 

 

 

Foto: Marts 1977

HT5009-000.jpg  (537 kb)

FRa Helsingør-Bussen overtog HT i 1974 fire Volvo B57-60-busser med karosseri fra VBK/Carlsen. Disse busser fik hos HT numrene 5009-5012. På billedet ses vogn 5009 (Volv B57-60/VBK-Carlsen - Årgang 1966) i garageanlægget ved Grønnehave st. i Helsingør. Bussen blev i 1978 solgt til Skanderborg Busselskab, hvor den kørte med registreringsnummer HV 90 734. I 1982 kørte den med samme registreringsnummer for Skanderborg Turistfart. I 1985 kom den til Tvindskolerne i Ulfborg - DT 98 546.

Fra Helsingør-Bussen overtog HT i 1974 desuden en Volvo B71-508-bus med karosseri fra Carlsen. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe et billede af denne bus, der hos HT fik nr. 5008. Så vidt vides kørte den bus kun som skolebus i Helsingør.

Data for HT 5008: Volvo B71-508/Carlsen - Årgang 1974.


 

 

 

 

Foto: Marts 1976

HT6039-000.jpg (453 kb)

Fra DSB Rutebiler overtog HT i 1974 en Volvo B58-60/Aabenraa-bus, som oprindelig havde tilhørt De grønne Busser i Hørsholm Bussens dørplacering  var 1-0-2. Hos DSB havdeden haft nr. 2036, og hos HT fik den nr. 6036. På billedet ses vogn 6036 Volvo B58-60/Aabenraa - Årgang 1966)  parkeret ved Nørreport st. I København. Bussen udgik af driften i 1980.

Chassis-nr.: 241

 

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt