ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Oktober 2014


3. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. I denne måned handler det om Leyland/DAB serie IV og serie VI-busser som for de flestes vedkommende minder meget om hinanden i det ydre, men som i det indre byder på forskellige variationer.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 6. august 1987

HT0981-174E.jpg (190 kb)

Som et forsøg blev luftindtaget til defrosteren og bageste varmeblæser flyttet op i tagkanten på fronten af HT's vogn 753 (se under September 2014). Erfaringen af dette forsøg medførte, at de sidste busser af serie IV (nr. 974-999) ligeledes fik dette luftindtag placeret under tagkanten på fronten. Dette medførte imidlertid, at bussernes vægt blev forøget, og da motorydelsen i forvejen var relativt svag, havde disse busser en dårlig accelleration. På billedet ses HT's vogn 981 (Leyland LS 575-680/7/DAB serie IV - Årgang 1978) som linje 174E ved Sundbyvester Plads d. 6. august 1987. Linje 174E var netop denne dag blevet forlænget fra Avedøre Holme af den samme dag nyåbnede Kalvebod Bro og videre ad Sjællandsbroen - Vejlands Alle - Englandsvej - Sundbyvestervej til Sundbyvester Plads. Bussen på billedet blev udrangeret i 1991 og blev i 1993 solgt til DAB i Silkeborg. Samme år blev den eksporteret til PKS Nowy Sacz, Polen. Her kørte den til 2006, hvor den blev ophugget.

Chassis-nr.: 7801530

Bygge-nr.: DAB-33981


 

 

 

 

Foto: 1980

HT7006-141.jpg (152 kb)

De Gule Busser i Glostrup anskaffede i 1977 to Leyland/DAB serie IV-busser (se under September 2014). I 1978 anskaffede firmaet yderligere 6 busser af samme type, som dog nu var udstyret med den nye turboladede E0.690-motor, som gav busserne mere motorkraft, men i det ydre lignede de deres forgængere. Alle 6 busser blev i april 1980 overtaget af HT, som gav dem numrene 7004, 7006, 7010, 7014, 7015 og 7019. På billedet ses HT's vogn 7006 (Leyland LS 575-690/3/DAB serie IV - Årgang 1978) som linje 141 ved Glostrup st. Bussen udgik af driften i 1989.

Chassis-nr.: 7801994

Bygge-nr.: DAB-33761

 


 

 

 

 

Foto: 1979

HT1009-151.jpg (193 kb)

I 1979 begyndte leveringen af Leyland/DAB serie VI (nr. 1002-1061), som blev udstyret med den noget krafitigere E0.690-motor. Endvidere var systemet med luftindtag for defroster og varmeblæser i tagkanten blevet forbedret. På billedet holder vogn 1009 (Leyland LA 575-690/5/DAB serie VI - Årgang 1979) ved Herlev st. som linje 151. Busen blev i 1990 udrangeret efter et færdselsuheld.

Chassis-nr.: 7803684

Bygge-nr. DAB-31009


 

 

 

 

 

Foto: 1980

HT1074-073E.jpg (180 kb)

Efter forsøget med at udstyre HT 972 og 973 med bagdør (se under September 2014), blev det besluttet at udstyre en 39 busser af serie VI med enkelt bagdør (nr. 1062-1100). På billedet ses således vogn 1074 (Leyland LS 575-690/7/DAB serie VI - Årgang 1980) som linje 73E ved Nørreport st. Bussen blev udrangeret i 1990, hvorefter den blev solgt stil Staaling i Viborg. 

Chassis-nr.: 7903996

Bygge-nr.: DAB-31074


 

 

 

 

Foto: September 1991

HT1111-400S.jpg (218 kb)

I 1980 fik HT leveret yderligere ti busser af typen Leyland LS 575-690/5/DAB serie VI (nr. 1102-1111). Disse busser adskiller sig fra de tidligere leverede primært ved opbygningen af de forreste del af chassisrammen, men i det ydre lignede de deres forgængere. På billedet ses vogn 11  (Leyland LS 575-690/7/DAB serie VI - Årgang 1980) som linje 400S ved Lyngby st. Denne bus blev i øvrigt forsøgsvis indrettet med en stor midterperron med klapsæder, således at den kunne medtage to barnevogne. I 1994 blev bussen i en kort periode udlånt til Linjebus, hvorefter den blev solgt til Staaling i Viborg. Senere kom den til Ring Djursland.

Chassis-nr.: 8001013

Bygge-nr.: DAB-31111


 

 

 

 

Foto: 1981

HT1469-002.jpg (182 kb)

I årene 1980-82 fik HT leveret ti Leyland 6-3-690/5/DAB serie VI bybusser, som alle var forsynet med enkelt bagdør (nr. 1101 + 1479-1487). I det ydre adskiller disse busser sig ikke fra nr. 1062-1100, idet den væsentligste ændring var et nyt og forbedret kølesystem. Som repræsentant for denne levering ses på billedet vogn 1469 (Leyland 6-3-690/5/DAB serie VI - Årgang 1981) som linje 2 på Rådhuspladsen. I 1988 blev bussen dekoretet som kunstbus af Steffen Jørgensen.  Den blev i 1994 solgt til rejseforeningen "Blå Hund, som dog aldrig anvendte den. I 2000 blev bussen ophugget,

Chassis-nr.: 8100289

Bygge-nr.: DAB-31416


 

 

 

 

Foto: Juni 1992

HT1486-019.jpg (309 kb)

25 Leyland-busser blev i 1981-82 forsøgsvis leveret med forsænket bagperron og dobbelt bagdør (nr. 1454-1478). Vogn 1486 (Leyland 6-1-690/5/DAB serie VI - Årgang 1981) holder her som linje 19 på Rådhuspladsen. I perioden 1990-95 var bussen totalreklamebus for Bamseline, som det ses på billedet. I 1995 blev den solgt som bandbus til Vikingerne. Den blev endelig udrangeret i 2001.  

Chassis-nr.: 8100586

Bygge-nr.: DAB-31433


 

 

 

 

Foto: Maj 1986

HT1500-006.jpg (196 kb)

I 1982 begyndte DAB at forsyne sine standard-buscahassiser med en ny motortype, kaldet TL11. HT fik i første omgang leveret 17 busser, som var forsynet med denne motortype (nr. 1489-1505). På billedet ses vogn 1500 (Leylend 6-1-TL11/5/DAB serie VI - Årgang 1982) som linje 6 på endestationen på Ålholm Plads. Denne bus blev i 1992 solgt til Linjebus, hvor den i første omgang fik nr. 8603. I 1994 ændredes nummeret til 6603. I 1995 udgik den af driften og blev solgt til Staaling i Viborg. 

Chassis-nr.: 8201119

Bygge-nr.: DAB-31447


 

 

 

 

Foto: April 1989

HT1506-079H.jpg  (172 kb)

I 1982 fik HT leveret yderligere fem nye Leyland-busser med den nye motortype, som adskilte sig fra de forrige ved desuden at være forsynet med en ny type gearkasse (nr. 1488 + 1506-1509). Vogn 1506 (Leyland 6-1-TL11/4/DAB serie VI - Årgang 1982) som linje 79H ved Nøreport st. Bussen blev i 1992 solgt til Linjebus, hvor den fik nr. 8609. I 1994 ændredes dette nummer til 6609. I 1995 blev den solgt til Staaling i Viborg. Den blev ophugget i 2000.

Chassis-nr.: 8201253

Bygge-nr.: DAB-31453

 


 

 

 

 

Foto: 16. august 1986

HT1517-032H.jpg (174 kb)

I 1982 fik HT deuden levet ti Leyland/DAB serie IV busser i en ledbusudgave (nr. 1510-1519). Disse busser  anskaffedet primært til indsættelse på daværende linje 33H mellem Rådhuspladsen og Dragør, men sidenhen sås de også på andre linjer. På billdet ses vogn 1517 (Leyland 6-31-TL11/5-DAB serie VI - Årgang 1982) som linje 32H på Sundbyvester Plads- Bussen blev i 1995 overtaget af Bus Danmark, som HT's Busdivision på daværende tidspunkt kom til at hedde. Da Arriva i 1999 overtog Bus Danmark, fulgte bussen med. Sin sidste tid tilbragte den hos Uddannelsecentret i Ballerup, inden den i 2004 blev udrangeret. I 2005 blev den ophugget.

Chassis-nr.: 8200633

Bygge-nr.: DAB-31517

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt