ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

September 2014


2. del af temaet, der omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. 


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1978

HT0400-051.jpg (129 kb)

Efter klager fra publikum over, at det var svært at læse de små linjenumre på fronten af de Leyland/DAB serie I og II-busser, som Københavns Sporveje allerede havde modtaget i årene 1964-67, ændredes frontpartiet på de serie II-busser, som Københavns Sporveje fik leveret fra og med 1968, således at linjenummeret kom til at sidde i en stor kasse for sig selv. Da Københavns Sporveje og Amagerbanen i årene 1968-1970 modtog i alt 225 busser af denne type, kom de i årene fremover til at præge bybilledet i København i væsentlig grad.  Alle 225 busser blev i oktober 1974 overtaget af HT (nr. 301-510 og 2040-2054). På billedet ses HT 400 (Leyland LIDRT 12/4/DAB serie II - Årgang 1969) som den særlige sygehuslinje 51, som kørte fra Amager til Amtssygehusen i Glostrup, Herlev og Gentofte. Bussen ses her ved Sundbyvester Plads på Amager. Den blev udrangeret i 1988, og i 1989 kom den til John Staaling, Viborg. I 1994 blev den eksporteret til den russiske region Krasnodar.

Chassis-nr.: 690400K


 

 

 

 

Foto: 1982

HT2012-024.jpg (159 kb)

I årenen 1971-73 anskaffede NESA 27 serie II-busser (nr. 1 - 27), som adskilte sig fre de til Københavns Sporveje og Amagerbanen leverede på flere punkter. De ydre forskelle var bl. a. en anderledes placering af destinationsskiltet på siden, som på NESA's busser ikke var anbragt på vognsiden lige bag ved fordøren, men derimod på tagkanten. Linjeskiltene foran på bussen havde desuden en anden skrifttype. Indvendig var sædearrangementet anderledes end i KS og AB-busserne. NESA's busser var i modsætning til KS og AB-busserne heller ikke udstyret med oliefyr, og endellig var gearkassen af en anden type. HT overtog alle 27 busser i oktober 1974 og gav dem internnumrene 2001 - 2027. På billedet ses HT 2012 (Leyland LIDRT 12/3/DAB serie II - Årgang 1971) som linje 24 ved Nørreport st. Bussen udgik af driften i 1983 og blev ophugget i 1984.

Chassis-nr.: 7103891P

Bygge-nr.: DAB-36347

 


 

 

 

 

Foto: 1978

HT73070-150.jpg (108 kb)

Også Forenede Rutebiler oh Herlev-Ruterne anskaffede serie II-busser. Dette skete i årene 1972-73, hvor man fik leveret 14 busser, som adskilte sig fra Københavns Sporvejes og Amagerbanens ved at have enkelt fordør og bagperron med dobbelt bagdør. Mens måske mest synligt viste forskellen sig på frontpartiet, hvor linjenummer og destinationsskilt nu have samme størrelse, som på de nye Volvo-busser, Københavns Sporveje fik leveret fra 1971. På billedet ses HT 3070 (Leyland LIDRT 12/2/DAB serie II - Årgang 1972) som linje 150 ved Ballerup st. Bussen stammer oprindelig fra Forenede Rutebiler. Den udgik af driften i 1984.

Chassis-nr.: 7202256P

Bygge-nr. DAB-32005


 

 

 

 

 

Foto: 1981

HT7020-000.jpg (148 kb)

De Gule Busser, Glostrup fik i årene 1973-75 leveret 3 Leyland/DAB serie II-busser, som i det ydre ligner de tilsvarende busser, som Lyngby-Nærum Jernbane fik leveret (se tema for august 2014). I indretningen var der dog den forskel, at der var enkeltsæder i dørsiden på busserne, som De Gule Busser fik leveret. Teknisk var der også den forskel, at den halvautomatiske gearkasse her styres via en elektrisk gearvælger. HT overtog i 1980 de tre busser, som fik internnumrene 7002, 7009 og 7020. På billedet ses HT 7020 (Leyland LIDRT 12/2/DAB serie II - Årgang 1973) ved Glostrup st.  Den udgik af driften i 1986.

Chassis-nr.: 7204715P

Bygge-nr.: DAB-32087


 

 

 

 

Foto: 1982

HT0608-068.jpg (185 kb)

I årene 1973-74 anskaffde Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne 12 Leyland-busser, som med hensyn til chassisopbygningen ikke adskilte sig væsentligt fra serie II. Til gengæld var karosseriet blevet væsentligt ændret, idet busserne var forsynet med et nyt frontparti med stort destinationsskilt og stor forrude. Endvidere havde taget en anden profil, som gav vognens indre en større rummelighed. Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne fik i første omgang leveret 6 busser af denne type og nåede at bestille yderligere 6 busser, som dog blev leveret til HT i den KS-gule bemaling, som HT skulle bruge. De 12 busser fik hos HT numrene 606-611 og 3081-3086. På billedet ses HT 608 (Leyland LIDRT 6857/2/DAB serie III - Årgang 1974) som linje 68 på Rådhuspladsen. Den udgik af driften i 1987 og blev ophugget samme år.

Chassis-nr.: 7403393

Bygge-nr.: DAB-32214


 

 

 

 

Foto: December 1975

HT0712-016.jpg (228 kb)

I december 1975 fik HT leveret en prototype på en ny Leyland-bus serie IV, som senere skulle leveres til trafikselskabet i et større antal. Bussen, som fik nr. 712, men da det blev klart, at der skulle foretages en hel del ændringer i serieleverancen, blev den allerede i marts 1976 returneret til DAB, idet det blev besluttet at erstatte den med en helt ny bus. Prototypebussen - HT 712 (Leyland LIDRT 6857/5/DAB serie III - Årgang 1975) ses her i december 1975 som linje 16 på Vesterbrogade ved Frihedsstøtten. I 1976 solgte DAB bussen til Thorkils Rutebiler, Køge. I 1985 fik den intern-nr. 10. I 1986 blev den solgt tilbage til DAB, som samme år solgte den til Fabers Rutebiler, Randers. Her fik den intern-nr. 42. I 1989 kom den til C-Moon, Kolding (KT 91 454). Senere blev den overtaget af X-IT, inden den i 2000 blev solgt til Vejle Busophug.

Chassis-nr.: 7501565

Bygge-nr.: DAB-32285


 

 

 

 

Foto: Maj 1977

HT0771-029.jpg (165 kb)

I årene 1976-78 anskaffede HT 115 nye Leyland-busser, som blev kaldt serie IV (nr. 712-797 og 942-971). Vognene 713-752 blev leveret i 1976, mens vogn 712 og 754-797 blev leveret i 1977. Da man havde haft problemer med generende reflekser fra den indre belysning i forruden på busserme fra 1976-leverancen, fik busserne i 1977-leverancen en noget ændret front, idet forruden fik større hældning. I 1977-78 leveredes vognene 942-971. Eneste synlige forskel fra de øvrige leverede busser af serie IV, var, at ruden til  frontdestinationsskiltet er trukket lidt længere ned fra tagkanten. På billedet ses HT 771 (Leyland LS 575-680/7/DAB serie IV - årgang 1977) som linje 29 på Kongens Nytorv. Bussen blev udrangeret i 1989 og blev ophugget samme år. 

Chassis-nr.: 7606406

Bygge-nr.: DAB-33771


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0753-014.jpg (195 kb)

Som et forsøg blev luftindtaget til defrosteren flyttet op på taget over destinationsskiltet fra placeringen under forruden på vogn 753 (Leyland LS 575-680/5/DAB serie IV - Årgang 1977). Bussen ses her som linje 14 på Gammel Kongevej. Den udgik af driften i 1988 og blev ophugget i 1989. 

Chassis-nr.: 7603988

Bygge-nr.: DAB-33753


 

 

 

Foto: 1981

HT7024-144.jpg  (124 kb)

Fra De Gule Busser, Glostrup overtog HT i 1980 to Leyland/DAB serie IV-busser, som i det væsentlige var identiske med HT's egne. De to busser, som hos HT fik nr. 7003 og 7024, havde dog en anden type gearkasse og gearvælger. På billedet ses HT 7024 (Leyland LS 575-680/3/DAB serie IV - årgang 1977) som linje 144 ved Ballerup st. 

Chassis-nr.: 7700363

Bygge-nr.: DAB-32619

 


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0972-043.jpg (115 kb)

I 1978 anskaffede HT forsøgsvis to Leyland/DAB serie IV-busser, som var forsynet med bagdør. Disse busser fik intern-numrene 972 og 973. Vogn 972 (Leyland LS 575-680/5 - Årgang 1978) ses her som linje 43 på endestationen på Søborg Torv. Den udgik af driften i 1991.

Chassis-nr.: 7704628

Bygge-nr.: DAB-33972

 Temaet med HT's forskellige bustyper startede i august 2014 og fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt