ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

August 2014


I denne måned starter vi et tema, som omhandler de forskellige bustyper, som Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) har anvendt. 


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 4. april 1973

NESA63-027.jpg (412 kb)

Fra NESA overtog HT ved trafikselskabets driftsstart d. 1. oktober 1974 tre busser af typen Büssing Präfekt 13D/Nordisk Karosserifabrik nr. 63-65. Hos HT fik dise busser numrene 2063-2065. PÅ billedet ses vogn 2063 (Büssing Präfekt 13D/Nordisk Karosserifabrik - Årgang 1966) som linje 27 på Hans Knudsens Plads, da den endnu tilhørte NESA. Vogn 2065 (NESA 65) adskilte sig fra de to øvrige ved, at motoren havde direkte brændstofindsprøjting, men de andre var af forkammertypen- Bussen var desuden forsynet med en ny type gearkasse. Bussen på billedet blev udrangeret 1976.

Chassis-nr.: 273201


 

 

 

 

Foto: 1980

HT7018-141.jpg (415 kb)

HT 7018 (Fiat 308/Ringsted - Årgang 1970), der her ses som linje 141 ved Glostrup st, repræsenterer en vognstype på i alt 6 busser (nr. 7001, 7005, 7007, 7011, 7013 og 7018), som HT i 1980 overtog fra De Gule Busser, Glostrup.  Bussen på billedet blev oprindelig leveret til Randers Byomnibusser som nr. 75. I 1971 kom den til De Gule Busser og fik nr. 2018. Ht overtog den som allerede nævnt i 1980, og den blev udrangeret i 1981.

Chassis-nr.: 170

 


 

 

 

 

Foto: 1980

HT7021-141.jpg (407 kb)

Fra De Gule Busser, Glostrup overtog HT også 6 stk Fiat 418AL/Ringsted - nr. 7012, 7016, 7017 og 7021-2023. På biledet ses HT 7021 (Fiat 418AL/Ringsted - Årgang 1976) som linje 141 ved Glostrup st. Hos De Gule Busser havde den intern-nr. 2021. Den blev udrangeret i 1983.

Chassis-nr.: 1612


 

 

 

 

 

Foto: Maj 1974

AB1958-113.jpg (416 kb)

Fra Amagerbanen overtog HT tre busser af typen Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie 0 - nr. 1957-1959. Disse busser, som kan betragtes som en prototype på Københavns Sporvejes serie I-busser, stammede netop fra Københavns Sporveje, hvor de havde numrene 957-959. På billedet ses vogn 1958 (Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie 0 - Årgang 1964), da den endnu tilhørte Amagerbanen. Bussen holder her på Sundbyvester Plads som daværende linje 113. Den udgik af driften og blev udrangeret i 1976.

Chassis-nr.: 640005S

Bygge-nr.: DAB-767


 

 

 

 

Foto: 1979

HT0199-029.jpg (539 kb)

I årene 1964 til 1967 anskaffede Københavns Sporveje i alt 299 busser af typen Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I (nr. 960-999, 1-201 og 212-260). Disse busser blev fortrinsvis anskaffet til afløsning af de københavnske sporvognslinjer, som i disse år blev omlagt til busdrift. Alle busser af denne type blev d. 1. oktober 1974 overtaget af HT. På billedet ses vogn 199 (Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I - Årgang 1966) som linje 29 på Kongens Nytorv. Denne Bus udgik af driften i 1979.

Chassis-nr.: 660199S


 

 

 

 

Foto: Februar 1975

HT3016-150.jpg (393 kb)

Også Forenede Rutebiler/Herlev-Ruterne fik leveret en række serie I-busser, som pr. 1. oktober 1974 overgik til HT. I 1965 leveredes således 8 busser af denne type, som adskilte sig fra de til Københavns Sporveje leverede ved at have bagperron med dobbelt bagdøre, men kun en enkelt fordør. Busserne fra Københavns Sporveje havde dobbelt fordøre og dobbelt midterdøre. Hos HT fik busserne nr. 3019-3016. På billedet ses vogn 3026 (Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I - Årgang 1965)som linje 150 ved Ballerup st. Den blev udrangeret i 1977.

Chassis-nr.: 650411S

Bygge-nr.: DAB-290


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT3039-150.jpg (408 kb)

I 1966 fik Forenede Rutebiler/Herlev-Ruterne leveret yderligere 17 busser af typen Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I. Disse busser havde en lidt anderledes indretning end de først leverede, idet de havde en mindre bagperron med kun en enkelt bagdør, men til gengæld flere siddepladser. Også alle disse vogne blev overtaget af HT, som gav dem numrene 3027-3043. På billedet ses HT 3039 (Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I - Årgang 1966) som linje 150 på Islevhusvej ved Husum Torv få dage efter, at bussen blev overtaget af HT. Den blev udrangeret i 1979.

Chassis-nr.: 660422S

Bygge-nr.: DAB-368


 

 

 

 

Foto: April 1975

HT5044-172.jpg (145 kb)

Fra Lyngby-Nærum Jernbane overtg HT en enkelt serie I-bus. Denne adskilte sig fra KS-typen ved at have enket fordør og bagperron med dobbelt bagdør. Til gengæld havde den ingen midterdøre. Hos Lyngby-Nærum Jernbane havde bussen nr. 44, og hos HT fik den nr. 5044. På billedet ses vogn 5044 (Leyland LIDRT 1/2 SP/DAB serie I - Årgang 1966) som daværende linje 172 ved Lyngby st. Bussen udgik af driften i 1979, hvor den blev solgt til HFHJ (Frederiksværkbanen). Her kørte den med registreringsnummer HE 88 579. Den blev ophugget i 1987.

Chassis-nr.: 660403S

Bygge-nr.: DAB-349


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT0276-005H.jpg  (486 kb)

Serie 1-bussen efterfølger blev Leyland LIDRT 12/DAB serie II, som Københavns Sporveje i årene 1966-1967 fik levet i et antal af i alt 41 busser (nr. 211, 261-300). Derudover anskaffede Amagerbanen  5 busser af samme type (nr. 1035-1039). Allerede inden Københavns Sporveje havde fået færdigleveret serie I-busserne, modtog man en prototype af serie II (nr. 211). Resten af busserne blev leveret i 1967. Alle 46 busser fra henholdsvis Københavns Sporvej og Amagerbanen blev d. 1. oktober 1974 overtaget af HT. Mens busserne fra Københavns Sporveje beholdt de intern-numre, de havde haft hos Københavns Sporveje, fik busserne fra Amagerbanen numrene 2035-2039. På billedet ses HT 276 (Leyland LIDRT 12/4/DAB-serie II - Årgang 1967) som linje 5H ved endestationen i Rådhusstræde. Denne bus blev udrangeret i 1981.

Chassis-nr.: 670276K

 


 

 

 

 

Foto: 1975

HT3064-167.jpg (483 kb)

I lighed med Københavns Sporveje fik også Forenede Rutebiler/Herlev-Ruterne et ental serie II busser, nemlig 23 stk. Disse busser havde enkelt forød, dobbelt midterdør og bagperon med dobbet bagdør. Endvidere adskilte de sig fra de busser, som var blevet leveret til KS og AB, ved ikke at have automatgear, men derimod et Wilsom halvautomatisk gear. Hos HT fik busserne numrene 3044-3066. Bustypen repræsenteres her af HT 3064 (Leyland LIDRT 12/2/DAB serie II - Årgang 1970), der som linje 167 holder ved Herlev st. Bussen udgik af driften i 1984 og blev ophugget samme år.

Chassis-nr.: 904032P

Bygge-nr.: DAB-36169

  

 

 

 

Foto: 1982

HT5046-144.jpg (153 kb)

Fra Lyngby-Nærum Jernbane overtog HT d. 1. oktober 1974 ni serie II-busser, som alle havde enket fordør og bagperron med dobbelte bagdøre. Til gengæld havde disse busser ingen midterdøre. Hos HT fik disse busser numrene  5045-5053. På billedet ses HT 5046 (Leyland LIDRT 12/2/DAB serie II - Årgang 1967 som linje 144 ved Ballerup st. Bussen blev udrangeret i 1982.

Chassis-nr.: 703819P

Bygge-nr.: DAB-36022

 Temaet med HT's forskellige bustyper fortsætter de kommende måneder.


 

  Tilbage til oversigt