ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

September 2013


Da Hovedstadsområdets Trafikselskab - HT - blev oprettet d. 1. oktober 1974, var Helsingør en af de byer, hvor det nye selskab skulle drive bybuskørslen, som indtil da havde været udført af Helsingør-Bussen. Denne måneds tema er Helsingør Bybusser i HT's regi, da HT selv udførte kørslen.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1976

HT5021-010.jpg (97 kb)

I de første år efter overgangen til HT, anvendtes fortrinsvis busser, som var blevet overtaget fra Helsingør-Bussen. På billedet ses HT's vogn 5021 (Volvo B 58-60/VBK-Carlsen - Årgang 1972) som Helsingør Bybussers linie 10 ved Sveasøjlen, som ligger umiddelbart over for banegården og havnen. På dette sted mødtes alle bybusserne i Helsingør. Bussen var oprindelig blevet anskaffet af Helsingør-Bussen, som gav den intern-nr. 21. Ved overgangen til HT fik den nr. 5021, og den kørte for HT i Helsingør indtil 1985.


 

 

 

 

Foto: 1976

HT5015-006.jpg (105 kb)

HT's vogn 5015 (Volvo B 58-60/VBK-Carlsen - Årgang 1970) passerer her på Grønnehavevej som Helsingør Bybussers linie 6 HT-garagen, som lå ved Grønnehave st. På garageområdet ses en af HT's nyanskaffede busser, nemlig vogn 640 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975) som linie 340. Sidstnævnte bus udgik af driften i 1988. Vogn 5015 blev oprindelig anskaffet af Helsingør-Bussen som bus nr. 15.


 

 

 

 

Foto: April 1986

HT5015-000.jpg (112 kb)

Nogle af de overtagne busser fra Helsingør-Bussen blev i deres senere år omlakeret i HT's farver: Gul med hvide vinduesrammer og gråt tag. Denne farvekombination var egentlig arvet fra Københavns Sporveje. På billedet ses samme bus, som på forrige billede, men nu i HT's egen bemaling. Den holder her som ekstravogn ved banegården og venter på at blive indsat i myldretidstrafikken. Vogn 5015 udgik af driften i juni 1986, hvorefter den blev solgt til Hillerød Lilleskole.


 

 

 

 

Foto: 1977

HT5012-806.jpg (131 kb)

Ved overgangen til ny sommerkøreplan d. 24. april 1977, ændredes bybusnettet i Helsingør, idet de hidtidige linier 1-12 blev nedlagt og erstattet af seks nye linier - linie 801-806. På billedet ses HT's vogn 5012 (Volvo B 57-50/VBK-Carlsen - Årgang 1969) skiltet som den nye linie 806. Billedet stammer fra garagen ved Grønnehave st. Bussen, som oprindelig blev anskaffet af Helsingør-Bussen med intern-nr. 12, udgik af driften i sommeren 1980, hvorefter den blev solgt til Ring Djursland. Her kørte den med intern-nr. 29.


 

 

 

 

Foto: 1980

HT0594-806.jpg (82 kb)

Efterhånden sås også andre af HT's busser på ruterne i Helsingør. Her er det HT's vogn 594 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1972), der som linie 806 holder ved Sveasøjlen med havnen i baggrunden. Denne bus blev oprindelig leveret til Københavns Sporveje, som anskaffede i alt 85 busser af denne type i forbindelse med afviklingen af de sidste sporvognslinier i København. Hos Københavns Sporveje kaldtes bustypen "Serie III". Vogn 594 udgik af driften i 1986. 


 

 

 

 

Foto: 1977

HT0665-806.jpg (108 kb)

HT's vogn 665 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1976), der her ses ved Sveasøjlen som linie 806, var en af HT's nyanskaffede busser. Den kørte først fra garageanlægget i Valby, men blev forholdsvis hurtig flyttet til Helsingør. Den udgik af driften i december 1990.


 

 

 

 

Foto: 1980

CHT0672-803+5015-801.jpg (114 kb)

I en årrække var det et normalt syn at se både nye og gamle busser indsat på Helsingør Bybusser. På billedet ses således HT's vogn 672 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1976) som linie 803. Ved siden af holder HT's vogn 5015 (Volvo B 58-60/VBK-Carlsen - Årgang 1970) som linie 801. Vogn 672 blev anskaffet af HT til brug for bybusserne i Helsingør, og der blev den i hele sin driftstid, indtil den udgik af driften i oktober 1990. Vogn 5015 er beskrevet ovenfor.


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0678-803.jpg (108 kb)

HT's vogn 678 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1976) som linie 803 ved Sveasøjlen. Bussen var kort tid forinden blevet overflyttet fra København til Helsingør, og man havde endnu ikke fået installeret rullefilmen med skilte til Helsingørs bybusnet, som det ses på billedet. I 1985 blev vogn 678 oplakeret i HT's nye helgule design, som den kørte med i sine sidste år. Den udgik af driften i april 1990.


 

 

 

 

Foto: 11. juli 1985

HT0695-801.jpg (115 kb)

Også HT's vogn 695 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1976) kørte oprindelig i København, men d. 31. december 1983 blev den alvorligt beskadiget, da den som linie 9 bliver involveret i et alvorligt færdselsuheld i Bredgade. Bussen blev dog genopbygget, hvorefter den overførtes til Helsingør. Den blev samtidig Helsingørs første kunstbus, idet den ved samme lejlighed blev udsmykket på siderne af kunstneren Tom Krøjer. I sommeren 1992 blev bussen solgt til Københavns Kommune, som senere forærede den til foreningen "Helsingørbussen". Denne forening var en gruppe buschauffører fra Helsingør, som anvendte bussen til udflugter.

 


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0866-802.jpg (98 kb)

HT's vogn 866 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1977) som Helsingør Bybussers linie 802 ved Sveasøjlen. Også denne bus blev anskaffet til brug i Helsingør, men den kørte dog sine sidste år på nogle af de ruter, som betjenes fra busanlægget i Ballerup. Den udgik af driften i april 1994, hvorefter den blev solgt til John Ståling, som ophuggede den i Holbæk.


 

 

 

 

Foto: Juli 1990

HT0894-801.jpg (93 kb)

HT's vogn 894 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1978) som Helsingør Bybussers linie 801. Bussen holder her på den nye busterminal, som har afløst terminalen ved Sveasøjlen. Bussen, der altid har kørt i Helsingør, udgik af driften i 1993, hvorefter den blev solgt til Imanta, Riga i Letland


 

 

 

 

Foto: Juli 1990

HT1172-803.jpg (93 kb)

HT's vogn 1172 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1979) som Helsingør Bybus linie 803 på endestationen på Løvdalsvej. Bussen blev i sine sidste år oplakeret i den nye helgule HT-design. Den udgik af driften i april 1994, hvorefter den blev solgt til Volvo Busser, Danmark. Den blev kort efter solgt videre til Rusland som led i et forsøg på at promovere Volvo-busser i Rusland. Bussen endte i byen Uljanovsk, hvor den kørte i perioden 1994 - 1999.

Umiddelbart ved siden af denne endestation på Løvdalsvej, anlagde HT i øvrigt i 1977 et nyt busanlæg, som erstattede det hidtidige ved Grønnehave st.


 

 

 

 

Foto: November 1989

HT1179-806.jpg (95 kb)

Helsingørs nye busterminal, som blev anlagt i slutningen af 1980'erne, ligger på Jernbanevej, syd for Bramstræde og overfor banegården. På billedet ses HT's vogn 1179 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1980) holde i den nye terminal som bybus linie 806. Bussen blev i foråret 1993 levetidsforlænget ved den såkaldte ReBus-renovering. Dette medførte bl.a. at den fik indbygget bagdør, hvilket den oprindelig ikke havde. Samtidig blev den oplakeret i HT's nye helgule designfarve. Da HT's busdivision overgik til Bus Danmark A/S, fulgte bussen med. I 1999 blev Bus Danmark overtaget af Arriva Danmark, som derved kom til at eje bussen. Den kørte imidlertid kun i en meget kort periode for Arriva, idet den blev taget ud af drift allerede i maj 1999. Til gengæld blev den herefter udlejet til Linjebus, som anvendte den på HT-linie 350S. Sidste dag i trafik var 2. januar 2000, hvorefter bussen blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: 1980

HT1180-802.jpg (108 kb)

HT's vogn 1180 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1980) ses her som helt ny bus på linie 802 ved Sveasøjlen. Denne bus blev - lige som den forrige - ReBus-renoveret i foråret 1993. Og lige som den forrige bus, kom denne vogn også både til Bus Danmark og til Arriva Danmark. Arriva satte imidlertid bussen i depot allerede i maj 1999, og den kom aldrig siden i drift i HT-området, men blev i stedet solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: 1980

HT1228-807.jpg (115 kb)

1. oktober 1978 oprettedes en ny linie 807 i Helsingør. HT's vogn 1228 (Volvo B 10R-59/Aabenraa - Årgang 1979) holder her i terminalen ved Sveasøjlen som linie 807. Bussen blev i efteråret 1992 ReBus-renoveret, og den var i drift indtil juni 1996, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg. I december 1999 blev bussen solgt videre til Transgor Myslowice, Polen.


 

 

 

 

Foto: 1981

HT1308-803.jpg (123 kb)

HT's vogn 1308 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1981) som linie 803 ved Sveasøjlen. Bussen blev i sommeren 1993 ReBus-renoveret, hvilket bl.a. betød, at der blev indbygget en bagdør, og at bussen blev opmalet i HT's helgule designfarve. Den kom siden hen til Arriva Danmark via Bus Danmark, og den udgik først af driften i juni 2001, hvorefter den blev solgt til Volvo. I juni 2002 blev den solgt til en bushandler i Tallinn, Estland.


 

 

 

 

Foto: Juni 1983

HT1522-805.jpg (125 kb)

HT's vogn 1522 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1983) som linie 805 ved Sveasøjlen. Bussen blev i sommeren 1994 ReBus-renoveret, og den var således i drift helt til 2002. De sidste år var ejeren Arriva Danmark, som solgte bussen til Vejstruprød Busimport. I april 2002 blev den solgt til Polen, men glemt af sælger på havnen i Swinoujscie. Efter at have stået der i et halvt år, blev den konfiskeret af de polske toldmyndigheder. Bussens videre skæbne er ukendt.


 

 

 

 

Foto: Juli 1990

HT1814-805.jpg (81 kb)

HT's vogn 1814 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1988) som linie 805 i Helsingørs nye busterminal ved Banegården. Bussen var i drift til 2000 for først HT, siden Bus Danmark og senest Arriva. I 2000 blev den solgt til City-Trafik, som anvendte den i en kort periode. Pga. en defekt motor blev den derefter udrangeret og solgt til TAIF i Herning. Efter reparation af bussen blev den i august 2002 solgt til firmaet TARBUS i Tartu, Estland.


 

 

 

 

Foto: Juli 1984

HT-Garage.jpg (113 kb)

I oktober 1977 indviede HT sit nye Busanlæg ved Løvdalsvej i Helsingør. Anlægget erstattede det hidtidige garageanlæg ved Grønnehave st., som HT i 1974 havde overtaget fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB). På billedet ses en række HT-busser opstillet på det nye busanlæg. Forrest holder vogn 1180 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1980). Læs om bussens historie ved billedet "HT1180-802.jpg". Busanlægget på Løvdalsvej blev nedlagt 1. april 1994.


Tilbage til oversigt