ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juni 2013


Ledbussernes æra i Hovedstadsområdets kollektive trafik startede i februar 1977, da HT fik leveret sin første bus af denne type. Siden blev det til en hel del flere, men bustypen kører i dag ikke længere for Movia - vel nok fordi man i stedet anvender 13,7 m og 15 m busser. Der har dog været tale om at indsætte ledbusser på linje 5A, og en ledbus fra Tide Bus i Odense har således i foråret 2013 været på prøve på linje 5A. Om der igen komme ledbusser i den københavnske kollektive trafik, kan kun fremtiden vise. Månedens tema er ledbusser, som alle har kørt for HT/HUR Trafik.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1978

HT798-122E.jpg (101 kb)

I 1977 anskaffede HT 10 stk. nærtrafikledbusser ad typen Leyland-Saurer/DAB SLG18-550-3 (nr. 798-807). Da Køge Bugt-banen på dette tidspunkt endnu ikke var nået til Køge, oprettedes i september 1976 en ekspresbuslinje 122E mellem Valby st. og Køge st., og som mellem Folehaven og Solrød kørte uden stop ad Køge Bugt-motorvejen. De nye ledbusser blev alle indsat på linje 122E. På billedet ses den første af disse ledbusser - HT's vogn 798 (Leyland-Saurer/DAB SLG18-550-3 - Årgang 1977) som linje 122E på Rasmus Rasks Vej ved Toftegårds Plads. Som det fremgår af typebetegnelsen, var bussen en Leyland-bus forsynet med Saurer-motor. Disse motorer blev senere udskiftet med Volvo THD100D-motorer i samtlige ti busser. Vogn 798 var i drift til august 1994, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg. Den 24. september 1983 indviedes sidste etape af Køge Bugt-banen mellem Solrød Strand og Køge, og samtidig blev linje 122E nedlagt.

 


 

 

 

 

Foto: December 1984

HT1294-084.jpg (95 kb)

I 1980-81 anskaffede HT igen 10 stk. nærtrafikledbusser (nr. 1292-1301) Disse ledbusser var af typen Leyland/DAB 6-35-TL11/6. På billedet ses en af disse busser, nemlig HT's vogn 1294 (Leyland/DAB 6-35-TL11/6 - Årgang 1980) som daværende linje 84 på endestationen ved Nørreport st. Også disse ledbusser fik senere udskiftet motorerne, således at de fik Volvo THD100D-motorer. Bussen blev i foråeret 1995 renoveret og opmalet i HT's nye solskinsgule kontraktfarve. I en kort periode i 1998 kørte den som S-bus på den da nyoprettede linje 150S. Den udgik først af driften i maj 1999, så den fulgte med hele vejen via Bus Danmark til Arriva Danmark. Den kom dog ikke i drift for Arriva, idet den blev anbragt i depot. Siden er den solgt til Vejstruprød Busimport.

 


 

 

 

 

Foto: 1986

HT1517-032H.jpg (96 kb)

I 1982 anskaffede HT 10 stk. by-ledbusser af typen Leyland/DAB 6-31-TL11/5 (nr. 1510-1519). Disse adskilte sig bl.a. fra de tidligere anskaffede ledbusser ved at have dobbeltdøre. På billedet ses HT's vogn 1517 (Leyland/DAB 6-31-TL11/5 - Årgang 1982) som linje 32H på endestationen ved Lufthavnen i Kastrup. Bussen udgik af driften i juni 1996, men så vidt vides fulgte den med fra Bus Danmark til Arriva, da sidstnævnte opkøbte Bus Danmark.


 

 

 

 

Foto: August 1989

HT1533-104.jpg (121 kb)

I 1984 anskaffede HT 5 stk. nærtrafikledbusser af typen Volvo B 10M-55/Aabenraa (nr. 1528-1533). På billedet ses HT's vogn 1533 (Volvo B 10M-55/Aabenraa - Årgang 1984) på den særlige linje 104, som i 1989 kørte mellem Københavns Hovedbanegård og Bornholmerpilens terminal i Kastrup Havn. Bornholmerpilen var en flyvebådsforbindelse mellem Kastrup Havn og Bornholm. Bussen er her fotograferet i Bernstorffsgade ved Københavns Hovedbanegård. Den udgik af driften i december 1997, hvorefter den blev solgt til Tallina Autobussikondis i Estland.


 

 

 

 

Foto: Juli 1992

Linjebus8100-353.jpg (132 kb)

I en periode indsatte HT-entreprenøren Linjebus ledbusser på linje 353 mellem Helsingør og Lyngby. På billedet ses Linjebus 8100 (Volvo B 10MA-55/Säffle - Årgang 1992) som linje 353 ved Helsingør st. Bussen blev i juli 1994 omnummereret til nr. 6100. Den udgik af driften i HT-området i juni 1996.


 

 

 

 

 

Foto: 1995

HT0101-184.jpg (77 kb)

Et noget mere specielt indslag i den københavnske kollektive trafik var duobussen. Denne blev i 1993 oprettet som et forsøg i form af linje 50E. Ruten udgik fra Københavns Hovedbanegård ad Bernstorffsgade - Axeltorv - Jernbanegade - Rådhuspladsen - Vester Voldgade - Nørre Voldgade til Nørreport st. med dieseldrift. Ved Nørreport st. skiftedes der til eldrift hvorefter der fortsattes ad Nørre Voldgade - Sølvgade - Webersgade (i modsat retning: Sølvgade) - Fredensbro - Fredensgade - Tagensvej - Nørre Alle - Lyngbyvej til Haraldsgade, hvor der igen skiftedes til dieseldrift. Der kørtes herefter videre ad Lyngbyvej til Hans Knudsens Plads. Ruten var 6 km lang. Heraf udgjorde den elektriske strækning 4 km. I september 1994 blev linje 50E nedlagt, men duobusforsøget fortsatte, idet busserne nu blev indsat på linje 184. På billedet ses duobus nr. 101 (Mercedes-Benz O 405GT/Mannheim - Årgang 1993) som linje 184 i Sølvgade - en af de få gange, hvor man kørte på eldrift, for duobusforsøget var ingen succes i København, og det elektriske udstyr blev siden afmonteret busserne, som fortsatte i driften som almindelige dieselbusser. Også køretråden på strækningen Nørreport - Haraldsgade blev demonteret. Duobusserne tilhørte i en årrække HT selv, men de blev i 1999 overført til Arriva. Vogn 101 udgik af driften i 2003. Der var yderligere en duobus af samme type (nr. 102), men denne blev i februar 2001 så beskadiget ved en motorbrand, at den ikke siden kom i drift.

 


 

 

 

 

Foto: Juli 1998

BusDK1903-300S.jpg (110 kb)

I 1993 anskaffede HT 14 stk. lavgulvsledbusser af typen MAN NG 272. En af disse, vogn 1903, ses her som linje 300S ved Lyngby st. Busserne fulgte via Bus Danmark med til Arriva, som har haft en del problemer med dem. Således er flere af dem blevet ødelagt ved brand. De resterende er i løbet af 2003 blev solgt tilbage til MAN. Dette gælder også vogn 1903.


 

 

 

 

Foto: Juli 1998

BusDK1942-171E.jpg (116 kb)

I 1994 anskaffede HT 6 stk. lavgulvsledbusser af typen Mercedes-Benz O 405GN/Mannheim (nr. 1938-1943) På billedet ses vogn 1942, der på optagetidspunktet ejedes af Bus Danmark, som linje 171E ved Lyngby st. Bussen udgik af driften i 2003 

 


 

 

 

 

Foto: 7. januar 1999

CT2700-549P.jpg (101 kb)

City-Trafik anvendte nogle ledbusser på nogle af de ruter, som selskabet kørte i Glostrup-området. På billedet ses City-Trafiks vogn 2700 (Volvo B 10L-55/Säffle - Årgang 1996) som linje 549P ved Glostrup st. Denne bus blev ødelagt ved en brand i august 2001.

 


 

 

 

 

Foto: Maj 1999

Arriva1976-250S.jpg (112 kb)

I 1996 anskaffede Bus Danmark yderligere 14 lavgulvsledbusser af typen Mercedes-Benz O 405GN/Mannheim (nr. 1971-1984). På billedet ses en af disse, vogn 1976, som linje 250S på Amager Boulevard ved Amagerbrogade. I 1999 blev bussen overtaget af Arriva. Den udgik af driften i marts 2008.


 

 

 

 

Foto: 24. maj 2003

Arriva1005-150S.jpg (134 kb)

De senest anskaffede ledbusser til hovedstadsområdets kollektive trafik, blev indkøbt i 1998 i forbindelse med oprettelsen af linje 150S. Det drejer sig om 13 stk. Volvo B 10LA-55/Säffle (nr. 1001-1013), anskaffet af Bus Danmark. Busserne kom siden til Arriva, som især benyttede dem på linje 184. På billedet ses vogn 1005 som linje 150S i Bernstorffsgade ved Københavns Hovedbanegård. Vogn 1005 udgik af driften i oktober 2007.

 


Tilbage til oversigt