ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juni 2011


Et af de store trafikknudepunkter i hovedstadsområdet er Lyngby st. Denne måneds tema ser på nogle få af de busser, som i de sidste ca. 35 år har frekventeret Lyngby st. 


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 11. marts 2005

Arriva1001-184.jpg (182 kb)

Arriva 1001 (Volvo B 10LA-52/Säffle 2000NL - Årgang 1992) som HT-linje 184 ved Lyngby st. Bussen overtog Arriva fra Bus Danmark, da man i 1999 købte dette selskab. Arriva overtog i alt 13 ledbusser af denne type fra Bus Danmark (nr. 1001-1013), som i sin tid anskaffede dem til brug på HT-linje 150S. Vogn 1001 udgik af driften i oktober 2007 og blev ophugget i 2009.

 


 

 

 

 

Foto: 30. juni 2004

Arriva1161-165.jpg (186 kb)

Arriva 1161 ( Scania L 94 UB 4x2/Berkhof 2000NKF - Årgang 1998) som HT-linje 165 ved Lyngby st. Bussen, som stammer fra Bus Danmark var af en serie på i alt 15 busser (nr. 1157-1171). Bussen på billedet udgik af driften i Københavnsområdet i 2009, hvorefter den blev overført til Arriva, Stockholm. Her fik den nr. 7111 og svensk registreringsnummer UNS 440.

 


 

 

 

 

Foto: 30. juni 2004

Arriva1435-300S.jpg (207 kb)

Med indførelsen af S-busser i hovedstadsområdet fik nogle af de busser, som kørte for HT i første omgang en blå/hvid "bolchestribet" markering langs tagkanten. Senere ændredes dette til blå hjørner på frontens dørside og bagendens modsatte side. Arriva 1435 (Volvo B 10BLE-63/Aabenraa 2000NL - Årgang 2001) ses her på Lyngby st. som HT-linje 300S med denne blå markering. Bussen udgik af driften i august 2008.


 

 

 

 

Foto: 30. juni 2004

CT2212-161.jpg (207 kb)

City-Trafik 2212 ( DAF/DAB-Silkeborg 15-1200C Mk III - Årgang 1996) som HT-linje 161 ved Lyngby st. I en årrække var DAB's citybus  et markant indslag i den københavnske kollektive trafik, dels i en dieseldrevet udgave, som bussen på billedet, dels som LPG-drevne gasbusser. Gasbusserne forsvandt helt fra bybilledet i slutning af 2009, og i skrivende stund er også dieseludgaven stærkt på vej ud af bybilledet, selv om nogle enkelte busser af denne type stadig er i drift,


 

 

 

 

Foto: 20. oktober 1986

DBO20-191.jpg (107 kb)

De Blaa Omnibusser i Holte er et af de busselskaber, som i en lang årrække betjente Lyngby st., men i oktober 1997 var det slut, idet De Blaa Omnibusser tabte de kontrakter, man hidtil havde haft med HT. I 2004 vender selskabet imidlertid tilbage som entreprenør i hovedstadsområdet, idet man genvinder stort set de samme ruter, som man tidligere havde. På billedet fra 1986 ses De Blaa Omnibussers vogn 20 (Volvo B 10M-60/VBK - Årgang 1981) som HT-linje 191 ved Lyngby st. Bussen blev i april 1990 ovetaget af HT i forbindelse med det første udbud af buslinjer i hovedstadsområdet. Den blev med det samme videresolgt til DSV Bus, hvor den fik nr. 37. Den udgik af driften i juni 1991.


 

 

 

 

Foto: Juli 1994

DBO8830-170.jpg (179 kb)

Ved de første udliciteringer af hovedstadsområdet kollektive trafik beholdt busserne i mange tilfælde deres oprindelige bemaling, men efterhånden, som nye busser kom til, forsvandt dette særpræg fra den kollektive bustrafik. Alle nye busser skulle nemlig fremtræde i HT's gule bemaling, og i løbet af få år blev også en del gamle busser lakeret om i HT-gul design. De Blaa Omnibussers vogn 8830 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa - Årgang 1994), der her ses ved Lyngby st. som HT-linje 170, blev således leveret i HT-gul design. I maj 1999 blev den overtaget af Bus Danmark, og den fik ved denne lejlighed nr. 1149. Kort tid efter kom den til Arriva, da Bus Danmark blev overtaget af dette selskab. I november 2005 udgik bussen af driften, hvorefter den blev solgt til Busmarket i Sverige. Herfra kom den siden til UAB Busturas, Siauliai, Litauen - nr. 1212/BHH016.


 

 

 

 

Foto: September 1991

DHB25-388.jpg (123 kb)

Strandvejsbussen - linje 188, kørtes oprindelig af Helsingør Omnibil-Selskab v/ Holger Salomon, og den udgik i mange år fra Klampenborg st. og kørte via Strandvejen til Axeltorv i Helsingør. 1. april 1975 bliver ruten overtaget af De Hvide Busser, og i maj 1989 forlængedes ruten fra Klampenborg st. til Lyngby st., samtidig med at linjenummeret ændredes til 388. På billedet fra Lyngby st. ses De Hvide Bussers vogn 25 (Volvo B 10M-60/VBK - Årgang 1980). Bussen, som oprindelig blev leveret til Lollandsbanen, blev i april 1990 solgt til DSV Bus, hvor den først fik nr. 33, men siden blev omnummereret til nr. 32. I 1992 kom den til Linjebus A/S som nr. 8660.


 

 

 

 

Foto: 26. juni 2003

DHB8754-388.jpg  (162 kb)

De Hvide Busser 8754 (Volvo B 10BLE-60/Aabenraa 2000NL - Årgang 2000) som HT-linje 388 ved Lyngby st. Denne bustype har fra slutningen af 1990'erne og frem til i dag været anvendt i stort antal overalt i Danmark.


 

 

 

 

Foto: 1976

Hjortekaer CY94332-186.jpg (104 kb)

Hjortekær Ruterne CY 94 332 (Scania CR 111M/Katrineholm - Årgang 1975) som HT-linje 186 ved Lyngby st. Denne bustype var yderst almindelig i Sverige, men i Danmark var der ikke mange eksemplarer i drift. Med udgangen af august 1982 ophørte Hjortekær Ruterne, og HT benyttede sig ved denne lejlighed af sin forkøbsret og købte firmaet. Bussen fik herefter nr. 6003. Den udgik af driften i 1985


 

 

 

 

 Foto: April 1975

HT0609-068.jpg  (156 kb)

Da HT i oktober 194 startede sin virksomhed, bestod trafikselskabet af 12 hidtidige offentligt ejede busselskaber, hvoraf Københavns Sporveje var langt det største. Derfor besluttedes det, at HT's busser skulle bemales i den gule farve med hvide vinduespartier og gråt tag, som Københavns Sporveje hidtil havde anvendt. Forenede Rutebiler, som var et af de selskaber, der indgik i HT fra starten, fik i september 1974 leveret seks nye busser (nr. 606-611), som pga. af den kommende indtrædelse i HT blev leveret i denne bemaling. HT 609 (Leyland/DAB LIDRT 6857/2 - Årgang 1974) ses her som HT-linje 68 ved Lyngby st. Selv om bussen blev leveret til Forenede Rutebiler i september 1974, blev den først indsat i driften d. 13. oktober 1974, da HT oprettede linje 68, som var en sammenlægning af Københavns Sporvejes linje 38 med Forenede Rutebilers linje 168. Bussen udgik af driften i 1987.


 

 

 

 

 Foto: 11. juli 1985

HT0619-353.jpg  (160 kb)

Et farverigt indslag i den kollektive trafik i 1980'erne var kunstbusserne. En af disse var HT 619 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975), som i 1985 blev dekoreret af kunstneren Claus Carstensen. Bussen, der her holder ved Lyngby st. som HT-linje 353, udgik af driften i 1988, hvor den blev solgt til "Kunstbussen DAGMAR" - København.


 

 

 

 

 Foto: 1979

HT0762-162H+0989-153E.jpg  (137 kb)

HT 762 (Leyland/DAB LS 575-680/5 - Årgang 1977) som HT-linje 162H og HT 989 (Leyland/DAB LS 575-680/5 - Årgang 1978) som HT-linje 153E ved Lyngby st. Vogn 762 udgik af driften i august 1989, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg. Vogn 989 udgik af driften i april 1992 og blev herefter eksporteret til Polen.


 

 

 

 

 Foto: 1993

Linjebus8665-352.jpg  (142 kb)

Linjebus 8665 (Leyland/DAB 6-1-TL11/3 - Årgang 1982) som HT-linje 352 ved Lyngby st. Bussen blev oprindelig leveret til H.C. Stephansens Rutebiler som nr. 12. Da dette firma i 1988 ophørte, benyttede HT sig atter af sin forkøbsret og købte firmaet. Bussen fik herefter nr. 8012. I 1992 solgte HT bussen til Linjebus, som gav den nr. 8665. Dette nummer ændredes i 1994 til 6665. I juni 1996 udgik bussen af driften, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

 Foto: august 1974

LNJ45-172.jpg  (105 kb)

Lyngby-Nærum Jernbane drev frem til HT's oprettelse linjerne 172 og 180. Fra 1. oktober 1974 indgik disse linjer i HT, ligesom LNJ's busser blev overtaget af trafikselskabet. På billedet ses Lyngy-Nærum Jernbanes vogn 45 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Argang 1967) som linje 172 ved Lyngby st. få uger før overgangen til HT. Hos HT fik bussen nr. 5045. Den udgik af driften i 1979.


 

 

 

 

 Foto: 3. september 2010

Nobina6032+6020-300S.jpg  (215 kb)

Et af de nyere selskaber, som kører kollektiv trafik i Hovedstadsområdet er Nobina. Selskabets aktiviteter i Danmark kørte tidligere under navnet Concordia Bus. På billedes fra Lyngby st. ses to af Nobinas busser som Movia-linje 300S, nemlig vogn 6032 og vogn 6020 (Volvo B 12BLE-62B/Säffle 8500LE - Årgang 2008).


 

 

 

 

 Foto: 1974

Therkildsen09-165.jpg  (133 kb)

Therkildsens Rutebiler i Bagsværd drev linjerne 159 og 165. På billedet fra Lyngby st. i 1974 er det her vogn 9 (Leyland/DAB LIDRT 12/4 - Årgang 1975) som linje 165. Bussen blev i 1985 solgt til Hope Computer.


 

 

 

 

 Foto: 1980

Therkildsen02-165.jpg  (134 kb)

Therkildsens Rutebilers vogn 2 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1982) som HT-linje 165 ved Lyngby st. Bussen blev i april 1990 solgt til DSV Bus, hvor den fik nr. 33. I 1992 kom den til Linjebus A/S som nr. 8661. Dette nummer ændredes i 1994 til 6661. Bussen udgik af driften i juni 1996.


 

 

 

 

 Foto: Juli 1994

Unibus7061-200S.jpg  (175 kb)

Som tidligere nævnt, var HT's S-busser oprindelig kendetegnet ved blå og hvide striber langs tagkanten. Et eksempel på dette ses her på Unibus 7061 (Leyland/DAB 7-1200B - Årgang 1987), der som linje 200S holder ved Lyngby st. Bussen blev oprindelig leveret til Birkerød BusCompagni som nr. 53. I 1994 blev den overtaget af Unibus som nr. 61. Nummeret blev i 1996 ændret til 7061. I 1999 overtog Arriva bussen.


Tilbage til oversigt