ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Maj 2011


Temaet for maj er et tilbageblik på Hovedstadsområdets Trafikselskab - HT, som startede sit virke d. 1. oktober 1974. I modsætning til alle de andre amtslige og fælleskommunale trafikselskaber, som siden blev oprettet, ejede HT selv de fleste af de busser, som udførte den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Dette forhold ophørte imidlertid gradvist i løbet af 1990-erne, da udliciteringen af HT's buslinjer blev en realitet.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT0080-016.jpg (130 kb)

HT's vogn 80 (Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP - Årgang 1965) som HT-linje 16 forlader busterminalen på Rådhuspladsen for at fortsætte ad Jernbanegade. Bussen blev oprindelig anskaffet af Københavns Sporveje, som i løbet af 1960'erne var i fuld gang med at omstille alle Københavns sporvognslinjer til busdrift. Den kom til HT i forbindelse med dette trafikselskabs driftsstart d. 1. oktober 1974. Bussen udgik af driften i april 1978.

 


 

 

 

 

Foto: 1978

HT0400-051.jpg (166 kb)

HT 400 (Leyland/DAB LIDRT 12/4 - Årgang 1969) som den særlige hospitalslinje - linje 51, som kørte fra Amager til Amtssygehusene i Gentofte, Herlev og Glostrup. Bussen ses her på Sundbyvester Plads. Den blev oprindelig anskaffet af Københavns Sporveje i forbindelse med linje 2's omstilling fra sporvognsdrift til busdrift. Ht overtog den d. 1. oktober 1974. I oktober 1989 udgik den af driften, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg. 

 


 

 

 

 

Foto: Oktober 1985

HT0583-046.jpg (179 kb)

HT 583 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1972) som HT-linje 46 på endestationen i Vester Farimagsgade ved Vesterport st. Bussen blev oprindelig anskaffet i 1972, da Københavns sidste sporvognslinje - linje 5 var blevet omstillet til busdrift. HT overtog den ved selskabets driftsstart d. 1. oktober 1974. Den udgik af driften i december 1987, og blev afmeldt d. 30. december 1987.


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT0606-068.jpg (205 kb)

HT 606 (Leyland/DAB LIDRT 6857/2 - Årgang 1974) som HT-linje 68 på Rådhuspladsen i København få dage efter HT's driftsstart. Bussen blev bestilt af Forenede Rutebiler, som fik den leveret i september 1974 - få dage før dette firma indgik i HT. Bussen blev derfor leveret i HT's gule farve med hvide vinduespartier og gråt tag - en bemaling, som HT overtog fra Københavns Sporveje. Linje 68 var også en følge af det nye trafikselskab, idet denne linje blev oprettet d. 13. oktober 1974, og samme dag blev bussen på billedet indsat i driften sammen med fire andre busser af samme type. HT 606 udgik af driften i 1987. 


 

 

 

 

Foto: 1976

HT0622-271.jpg (173 kb)

Efter HT's driftsstart begyndte man at anskaffe sig en række nye busser, hvor de førte blev leveret i 1975. HT 622 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975), som her ses ved Køge st. som HT-linje 271, var en af disse busser. Den udgik af driften i 1989, hvor den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: 1981

HT0714-037.jpg (211 kb)

HT 714 (Leyland/DAB LS 575-680/5 - Årgang 1976) som daværende HT-linje 37 på endestationen ved Holmens Bro over for Børsen. Bussen udgik af driften i februar 1989, hvor den blev solgt til Stolpehuse Produkthandel.


 

 

 

 

Foto: 27. juli 1978

HT2001-024.jpg (120 kb)

HT 2001 (Leyland/DAB LIDRT 12/3 - Årgang 1971) som daværende HT-linje 24 på endestationen ved Nørreport st. Bussen stammer fra NESA, som anskaffede den i forbindelse med omstilling af selskabets sidste trolleybuslinje til almindelig busdrift. Hos NESA havde bussen nr. 1. HT overtog den pr. 1. oktober 1974 og havde den i drift til foråret 1983.


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT3039-150.jpg  (153 kb)

HT 3039 (Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP - Årgang 1966) som HT-linje 150 på Islevhusvej ved Husum Torv få dage efter linjens overgang til HT. Bussen stammer fra Herlev-Ruterne, hvor den havde nr. 63. Den udgik af driften i 1979.


 

 

 

 

Foto: 1975

HT3061-152.jpg (179 kb)

HT 3061 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Årgang 1968) som HT-linje 152 ved Herlev st. Også denne bus stammer fra Herlev-Ruterne, hvor den havde nr. 68. Den udgik af driften i marts 1983.


 

 

 

 

 Foto: 1976

HT4104-122E.jpg  (148 kb)

HT 4104 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1966), der her ses ved Valby st. som HT-linje 122E, blev oprindelig leveret til DSB Rutebiler som nr. 104. Den kom til HT ved dette selskabs driftsstart d. 1. oktober 1974. HT havde den i drift indtil foråret 1982. 


 

 

 

 

 Foto: 1975

HT4340-359.jpg  (181 kb)

HT 4340 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1972) som daværende HT-linje 359 på endestationen ved Ballerup st. Bussen stammer fra DSB Rutebiler, hvor den havde nr. 340. Den kom til HT, da dette trafikselskab startede d. 1. oktober 1974. I sommeren 1984 udgik den af driften og blev overtaget af Bushistorisk Selskab.


 

 

 

 

 Foto: 1976

HT5052-180.jpg  (169 kb)

HT 5052 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Årgang 1972) som HT-linje 180 ved Lyngby st. Bussen blev d. 1. oktober 1974 overtaget fra Lyngby-Nærum Jernbane, hvor den havde nr. 52. Den udgik af driften i 1986.


 

 

 

 

 Foto: 1977

HT5067-000.jpg  (198 kb)

En række HT-busser overtaget fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane opstillet ved Hornbæk st. Forrest ses HT 5067 (Volvo B 75508/VBK-Carlsen - Årgang 1966), som HT havde i drift frem til 1979, hvor den blev solgt til Skanderborg Busselskab.


 

 

 

 

 Foto: 1980

HT7014-143.jpg  (125 kb)

Ved flere lejligheder benyttede HT sig af sin forkøbsret, når nogle af trafikselskabet private entreprenører ønskede at sælge. Et eksempel på en bus, som stammer fra en privat HT-entreprenør, var HT 7014 ( Leyland/DAB LS 575-690/3 - Årgang 1978, som HT overtog i forbindelse med opkøbet af De Gule Busser i Glostrup i april 1980. Den udgik af driften i februar 1989, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


Tilbage til oversigt