ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Oktober 2010


DAB Citybus, DAB-Silkeborg 15-1200C, har i 1990'erne og gennem det første årti af det 2100. århundrede været et kraftigt islæt i den kollektive trafik i en række danske byer. Busserne af denne type er efterhånden blevet færre og færre, og inden længe er det slut med at møde bustypen i det danske bybillede. I denne måneds tema ser vi tilbage og møder nogle af de DABCitybusser, som har præget bybuskørslen mange steder i Danmark.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1. november 2002

CT2034-078.jpg (121 kb)

City-Trafik var et af de første selskaber, som anskaffede DAB Citybusser. På billedet ses således City-Trafiks vogn 2034 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I - Årgang1993) som HT-linje 78 på Sundbyvester Plads i København. Ved leveringen havde bussen nr. 34, men i 1996 blev den omnummereret til nr. 2034. Ved udgangen af 2010 afløses City-Trafiks tilbageværende DAB Citybusser i Hovedstadsområdet af nye Volvo-busser.

 


 

 

 

 

Foto: 2. juli 2002

Connex2332-005.jpg (121 kb)

DSB Busser - det senere CombusA/S - anskaffede et mindre antal DAB Citybusser. Da Staten i 2001 solgte Combus, kom disse busser til Connex. En af disse busser var Connex 2332 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I - Årgang 1992), der her ses som Horsens bybus linje 5 på Andreas Steenbergs Plads lige over for Horsens Banegård.

 


 

 

 

 

Foto: Oktober 1999

PanBus0199-707.jpg (150 kb)

I Viborg anskaffede Pan Bus et antal DAB Servicebusser, bl.a. vogn 199 (DAF/DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I - Årgang 1992), der her ses som bybus linje 707 på Trappetorvet i Viborg.


 

 

 

 

Foto: Juli 1996

Randers147-005.jpg (175 kb)

Randers Byomnibussers vogn 147 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I - Årgang 1993) som Randers bybus linje 5 på Østervold i Randers. Bussen blev i efteråret 2000 solgt til RiBus, hvor den med intern-nr. 54 kørte på bybusserne i Esbjerg.. 


 

 

 

 

Foto: Juli 1994

Aas299-08.jpg (175 kb)

Da Århus Sporveje i 1993 anskaffede et mindre antal DAB Citybusser, var det absolut ikke nogen succes, idet de århusianske buspassagerer ikke brød sig om busserne, som da heller ikke fik et langt virke i byen. På billedet ses Århus Sporvejes vogn 299 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I - Årgang 1993) som linje 8 på endestationen i Dalgas Avenue ved Tangkrogen. Bussen blev i 2002 solgt til Bus Center Vest, som eksporterede den til MZK Olsztyn, Polen - nr. 882/NO36052.


 

 

 

 

Foto: September 1998

Unibus0109-027E.jpg (128 kb)

Da Unibus Rutetrafik i 1994 vandt udbuddet om HT's linje 2 og 6, indsatte man fabriksnye DAB Citybusser på disse to linier. En af disse busser var Unibus 109 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk I I - Årgang 1994), der dog her ses som HT-linje 27E i Vester Voldgade i København. Linje 27E var en aflastningslinje til linje 29, og den blev nedlagt, da den københavnske Metro nåede til Vanløse. Bussen blev i 1996 omnummereret til nr. 7109. Med dette nummer blev den i 1999 overtaget af Arriva, som havde den i drift til december 2005, hvor den udgik af driften efter en motorbrand. Den mest synlige forskel på Mk I- og Mk II-udgaven af DAB-Silkeborg 15-2000C er de mindre sideruder i den bageste del af bussen, men en anden forskel var, at mens Mk I-udgaven var forsynet med en DAF-motor, var Mk II-udgaven udstyret med en MAN-motor.


 

 

 

 

Foto: Juli 1998

AOS312-001.jpg (191 kb)

I Aalborg anskaffede Aalborg Omnibusselskab også et antal DAB Citybusser til bybusdriften. På billedet er det AOS 312 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk II - Årgang 1995), som her holder på Nytorv i Aalborg som linje 1 og optager passager. Da Combus i 1995 overtog Aalborg Omnibus Selskab, fik bussen nr. 4312. Dette nummer beholdt den, da Arriva i 2001 overtog bybusserne i Aalborg. I 2003 udgik bussen af driften, hvorefter den blev solgt til Scania. 


 

 

 

 

Foto: 14. oktober 2003

Middelfart Bybus02-401.jpg  (129 kb)

Bybusdriften i Middelfart har også i en periode været præget af DAB Citybusser. På billedet ses vogn 2 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk II - Årgang 1994), der som bybuslinje 401 er på vej ad Jernbanegade mod Middelfart st.


 

 

 

 

Foto: 13. juli 2004

Morup SR94485-019.jpg (160 kb)

Mørup Rute- og Turistbusser SR 94 485 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk II - Årgang 1994) som Ringkjøbing Amts linje 19 ved Herning st. Bussen kørte tidligere for Holstebro Buslinier som nr. 12., og den blå/hvide bemaling stammer netop fra dette selskab.


 

 

 

 

 Foto: 7. juli 1998

Unibus0081-003.jpg  (97 kb)

Bybusserne i Silkeborg skulle selvfølgelig betjenes af busser fra byens egen busfabrik, og Kaj Ove Smed, som på det tidspunkt drev Silkeborg bybusser, anskaffede da også nogle DAB Citybusser. Disse busser kom i 1998 til Unibus, da dette selskab købte Kaj Ove Smeds forretning. En af busserne - nr. 81 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk II - Årgang 1995) - ses her kort efter, at Unibus havde overtaget bybuskørslen i Silkeborg. Bussen fik siden en noget omtumlet tilværelse, idet Arriva allerede i 1999 opkøbte Unibus, for hvem bussen fortsatte sin kørsel i Silkeborg - stadig som nr. 81, men allerede samme år vandt Combus A/S kørslen på Silkeborg bybusser, hvorved nr. 81 atter fik ny ejer og kom til at hedde Arriva nr. 8384. Som bekendt blev Combus i 2001 solgt til Arriva, og bussen vendte således tilbage til dette selskab, men nu med nr. 8384.


 

 

 

 

Foto: 9. maj 2003

Arriva1964-176.jpg (126 kb)

I 1995 anskaffede Bus Danmark en række DAB Citybusser til anvendelse på HT-linje 350S. DAB Citybussen var nu blevet yderligere viderudviklet med defrosterindtag bagerst på taget, hvilket gav Mk III-udgaven den karakteristiske "anderumpe". Desuden var Mk III-modellen igen blevet udstyret med en DAF-motor. På billedet ses en af disse busser - vogn 1964 ( DAB-Silkeborg 15-1200C Mk III - Årgang 1995), som ved Arrivas opkøb af Bus Danmark i 1999 var blevet overtaget af dette selskab. Bussen ses her som HT-linje 176 på Vangedevej. Den udgik af driften i oktober 2006.

 


 

 

 

 

Foto: 26. maj 2003

Arriva1100-010.jpg (121 kb)

En speciel udgave af DAB Citybussen var de LPG-gasdrevne busser, som i årene 1997-1999 blev leveret til Combus, Bus Danmark, og Linjebus, og som helt frem til slutningen af 2009 var et ret dominerende træk i det københavnske bybillede. I en periode blev denne bustype også anvendt på bybusserne i Roskilde og Køge. Næsten alle disse busser endte hos Arriva, dels pga. af Arrivas opkøb af henholdsvis Bus Danmark og Combus, og dels fordi, Linjebus (som i mellemtiden først havde ændret navn til Connex og siden til Veolia) opgav at drive buskørsel i Danmark. På billedet ses Arriva 1100 ( DAB-Silkeborg 15-1200C-LPG - Årgang 1998) som HT-linje 10 ved Enghave st. Bussen var en af dem, som Arriva havde overtaget fra Bus Danmark. I slutningen af 2010 afviklede Arriva alle gasbusserne. Nogle blev ophugget på havnen i Holbæk, mens resten blev solgt til Svenska Neoplan, Sverige. Det sidste var vogns 1100's skæbne.

 


 

 

 

 

Foto: 23. juli 1997

AOS345-C1.jpg (139 kb)

En anden speciel udgave af DAB Citybussen var de hybridbusser, som Aalborg Omnibus Selskab forsøgsvis anskaffede i 1996. Disse busser var forsynet med en SAAB benzinmotor. På billedet ses en af busserne - AOS 345 (DAB-Silkeborg 15-1200C Mk III - Årgang 1996) som Citylinje C1 på John F. Kennedys Plads i Aalborg. Forsøget med DAB Citybussen som hybridbus var ingen succes, og allerede i novenber 2000 var bussen udgået af driften og overført til Combus, Vasbygade i København, hvor den blev anvendt som reservedele.

 


Tilbage til oversigt