ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juni 2010


I 1982 udviklede DAB i Silkeborg det såkaldte serie VII-karosseri, som de næste 20-25 år var et markant indslag i det danske gadebillede. Serie VII-karosseriet blev i årenes løb bygget på henholdsvis Leyland-, DAF-, Scania- og Volvo-chassier. Leyland-busserne blev benævnt serie 7, mens de fleste af de andre busser blev benævnt serie 12. HT fik dog en række busser med Leyland-chassiser, som blev benævnt serie 8. Serie VII-karosseriet blev også anvendt på en række ledbusser. Juni måneds tema er 2. del af en serie om busser rundt omkring i Danmark med DAB's serie VII-karosseri.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 4. juni 2003

Arriva0209-000.jpg (276 kb)

Arriva 209 (Leyland/DAB 7-1200L - Årgang 1986) holder her parkeret på Bellahøj i København. Bussen stammer fra Vestbus, som Arriva overtog i 2002.

 


 

 

 

 

Foto: Juni 1987

BBC52-334.jpg (269 kb)

Birkerød Bus Compagni fik i sine leveår leveret en række Leyland-bybusser med DAB's serie VII-karosseri. På billedes ses således Birkerød Bus Compagni 52 (Leyland/DAB 7-1200B - Årgang 1986) som HT-linje 334 i Farum. I 1994, hvor Birkerød Buscompagni sluttede sin virksomhed, overgik bussen til Fjordbus og fik her nr. 26. Den blev senere omnummereret til nr. 7426. I 1992 blev bussen i øvrigt forsøgsvis ombygget, så den kunne køre på flaskegas.

 


 

 

 

 

Foto: 19. oktober 2002

Connex6005-005.jpg (308 kb)

Connex - det tidligere Linjebus - anskaffede i 1992 en række busser af mærket Volvo B 10M-60 med DAB's serie VII-karosseri. En af dem var vogn 6006 (Volvo B 10M-60/DAB VO-1200B - Årgang 1992). der her ses som HT-linje 5 på denne linjes sidste driftsdag. Billedet stammer fra linje 5's endestation ved Formosavej på Amager. Dagen efter var linjerne 2 og 5 erstattet at linje 2A og 5A, som var begyndelsen på HT's nye stambusnet, eller A-busnettet, som det i dag kaldes. Vogn 6005 blev i 2005 eksporteret til Atko Group, Estland.


 

 

 

 

Foto: 15. maj 2002

Funch KR95729.jpg (270 kb)

Funchs Turisttrafik KR 95 729 (Leyland/DAB 7-1200L - Årgang 1986) fotograferet i Hambrosgade i København ud for Politigården. Bussen blev oprindelig anskaffet af Brændekildes Rutebiler som nr. 67. I slutningen af 1996 kom den til City-Trafik som nr. 467. Herfra er den siden kommet til Funchs Turisttrafik.


 

 

 

 

Foto: 23. september 2005

HDB108-575P.jpg (178 kb)

Holger Danske Bustrafik 108 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1024L - Årgang 1990) er et eksempel på den korte udgave af en bus med DAB's serie VII-karosseri. Bussen, der her ses som HT-linje 575P ved Hillerød st., blev oprindelig anskaffet af Ruth & Holgers Taxi, Voerladergård. I 1994 blev den overtaget af Holger Danske Bustrafik. Den er senere kommet til Kibæk Turisttrafik, hvor den har fået intern-nr. 4.


 

 

 

 

Foto: Juli 1984

HT1633-161.jpg (289 kb)

HT fik i 1984 leveret en række Leyland-bybusser med DAB's serie VII-karosseri, som dog fik betegnelsen "serie 8". En af disse var vogn 1633 ( Leyland/DAB 8-1200B - Årgang 1984), der her ses som HT-linje 161 på endestationen ved Friheden st. Bussen udgik af driften i 1996.


 

 

 

 

Foto: April 1989

HT1781-011.jpg (244 kb)

Serie VII-karosseriet blev også bygget på Scania N 112CLB-chassiser, og den type busser anskaffede HT en række af. En af disse var nr. 1781 (Scania N 112 CLB/DAB serie 7 - Årgang 1987), der her ses i Hammerichsgade i København som daværende HT-linje 11. Da HT's Busdivision blev til Bus Danmark, fulgte bussen med, og det gjorde den også, da Arriva i maj 1999 overtog Bus Danmark. I november 1999 udgik bussen af almindelig drift, men blev herefter i en periode anvendt til indøvelseskørsel.


 

 

 

 

Foto: 12. juli 2002

Krogh NV93409-914x.jpg  (323 kb)

Bendt Krogh, Rakkeby anvendte i perioden 2001-2005 denne DAF/DAB-Silkeborg 12-1200T - Årgang 1994 med registreringsnummer NV 93 409. Billedet stammer fra Århus Rutebilstation, hvor bussen var indsat på det jyske X-busnet som linje 914x. Bussen var ikke uvant med at befinde sig i Århus, da den oprindelig stammede fra det århusianske firma Abildskou A/S, hvor den havde nr. 116. I 2005 blev den solgt til Snedsted Rute- og Turistbusser.


 

 

 

 

Foto: Maj 1986

Kg12-501.jpg (266 kb)

Thorkils Rutebiler i Køge nåede i sine sidste driftsår at anskaffe et par serie VII-busser. På billedet ses firmaets vogn 12 (  Leyland/DAB 7-1200B - Årgang 1986) som Køge bybus - HT-linje 501 ved Køge st. I 1990, hvor Linjebus vandt nogle af de første udliciterede HT-ruter, betød det samtidig et farvel til Thorkils Rutebiler, som afhændede sine busser til netop Linjebus. Vogn 12 fik nr. 8555, og man kunne nu i stedet opleve den på ruter i Roskilde-området. I 1994 blev den omnummereret til nr. 6555. Den udgik af driften i 1998, hvor den blev eksporteret til Vilnava, Vilnius-Litauen.


 

 

 

 

 Foto: Juli 1999

Linjebus0090-102.jpg  (218 kb)

Efterhånden som udliciteringerne af busruter rundt omkring i Danmark tog fart, udskilte de fleste af Danmarks privatbaner deres buskørsel i selvstændige selskaber, eller også frasolgte de busdriften. Odderbanen, HHJ, valgte det sidste og frasolgte sin busdrift til Linjebus, som derved begyndte sin virksomhed i Østjylland. Linjebus overførte i 1999 denne bus ( DAF/DAB-Silkeborg 7-1200B - Årgang 1989) fra HT-området til Østjylland, malede den i HHJ's farver og gav den nr. 90. Oprindelig blev den leveret til Strøby Turistfart, hvor den havde intern-nr. 3. I 1990 overtog Linjebus den som nr. 8561. Dette nummer ændredes i 1994 til 6561. I 2004 blev bussen eksporteret til  PKS Nowy Sacz, Polen - (N00015). På billedet ses Linjebus 90 som Århus Amts linje 102 på Århus Rutebilstation.


 

 

 

 

 Foto: 10. juli 2003

Monsted SN96545-051.jpg  (290 kb)

Endnu et eksempel på en Volvo-bus med DAB's serie VII-karosseri er denne bus fra Mønsted Turistbusser med registreringsnummer SN 96 545 (Volvo B 10M-60/DAB-Silkeborg VO1200L - Årgang 1990). Især DSB Rutebiler fik leveret en hel del busser af denne type, og bussen på billedet stammer netop fra DSB Rutebiler, hvor den havde nr. 2224 - oprindelig nr. 224. Den kom til Mønsted Turistbusser i 2003, og på det tidspunkt havde DSB Rutebiler for længst skiftet navn til Combus A/S. I 2007 blev bussen overtaget af De Blaa Busser, Skive. På billedet ses den i Viborg som VAFT-linje 51 kort efter, at Mønsted Tursistbusser havde overtaget den fra Combus.


 

 

 

 

 Foto: Juli 1995

Papuga13-301.jpg  (149 kb)

Papuga Bus 13 ( DAF/DAB-Silkeborg 12-1200B - Årgang 1992) som VAT-linje 301 på Kolding Rutebilstation. I 1996 blev bussen overtaget af Combus og fik ved den lejlighed nr. 8127. Den blev senere overført til HT i København og blev derfor omnummereret til nr. 5274. Dette nummer beholdt den, da Connex, det tidligere Linjebus, i 2001 overtog en mængde ruter i forbindelse med salget af Combus. Den udgik af driften i starten af 2004.


 

 

 

 

 Foto: 18. juli 2005

SES61-070.jpg  (127 kb)

SES Buslinier 61 (Leyland/DAB-Silkeborg 7-1200L - Årgang 1988) som NT-linje 70 ved Aalborg Busterminal. Bussen stammer oprindelig fra Vestsallings Buslinier.


 

 

 

 

 Foto: Juli 1996

Smed63-008.jpg  (138 kb)

DAB-bussernes "hjem-by" er Silkeborg, så hvad er mere naturligt, end at Silkeborgs bybusser stammer fra byens egen busfabrik. På billedet ses Kaj Ove Smeds vogn 63 (Leyland/DAB 7-1200B - Årgang 1986) som Silkeborg bybus-linje 8 på Bybusterminalen ved Torvet. Da Kaj Ove Smed senere solgte sit firma til Unibus, fulgte bussen med.


 

 

 

 

 Foto: Juli 1995

Vejle46-003.jpg  (183 kb)

Også på Vejles bybusser har man anvendt busser med DAB's serie VII-karosseri. På billedet er det Vejle Bustrafik 46 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1200B - Årgang 1991), der som linje 3 ankommer til Banegården iklædt totalreklame for Stimorol. I 1995 blev den overtaget af Unibus som nr. 46, men allerede i 1996 kom den til Bus Danmark og fik nr. 3017. I 1999 overtog Arriva bussen, som i 2002 eksporterede den til Koszalin, Polen.


 

 

 

 

 Foto: 10. juli 2003

Aas295-08.jpg  (282 kb)

Århus Sporveje anskaffede sig bustypen med bagdøre i stedet for midterdøre. På billedet ses Århus Sporveje 295 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1200B - Årgang 1992) som linje 8 på endestationen på Dalgas Avenue ved Tangkrogen i Århus. Hvor det hvide hus i baggrunden ligger, lå tidligere Århus Sporvejes sporvognsremise. Vogn 295 udgik af driften i september 2007, hvorefter den blev eksporteret til PKS Nowy Sacz, Polen - KN39636.


 

 

 

 

 Foto: 8. juli 2005

Aas411-06.jpg  (251 kb)

I Århus anskaffede man også 18 bybusser med serie VII-karosseri i ledbusudgaven (nr. 401-418). På billedet ses en af disse, nr. 411 (DAF/DAB-Silkeborg 12-1800B - Årgang 1991) som linje 6 på Park Alle ud for Århus Rådhus. Denne bus blev i øvrigt slemt beskadiget i juni 2000, da den i jernbaneoverskæringen på Vestre Strandalle blev ramt af Grenåbanens tog. Bussen blev dog genopbygget, og den udgik først af driften i 2006.


 

Tilbage til oversigt