ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

December 2008


I de sidste par måneder har temaet været nogle af de forskellige Volvo-busser, som HT igennem tiden har benyttet. Denne sidste og 3.del med temaet HT's Volvo-busser omhandler udelukkende Volvo-busser, som HT overtog fra andre busselskaber.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT3018-164.jpg (94 kb)

Et af de selskaber, som indgik i HT ved dette trafikselskabs start, var Forenede Rutebiler/Herlev-Ruterne. De fleste af busserne herfra var Leyland-busser, men de 18 ældste var af mærket Volvo. På billedet ses en af disse busser - HT 3018 (Volvo B 75508/Nordisk Karosserifabrik - Årgang 1964) som daværende linie 164 på Islevhusvej ved Husum Torv få dage efter HT's driftsstart. Busserne fik ikke lang levetid hos HT, så de udgik af driften inde sommerkøreplanens ikrafttræden 1975. Vogn 3018 blev udrangeret i marts 1975.

 


 

 

 

 

Foto: 1976

HT4104-122E.jpg (79 kb)

Fra DSB Rutebiler overtog HT 132 busser, som alle var af mærket Volvo. En repræsentant for disse er HT's vogn 4104 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1966), der her ses ved Valby st. som den daværende linie 122E. Bussen havde hos DSB nr. 104. Hos HT var den i drift indtil foråret 1982.


 

 

 

 

Foto: 1974

HT4298-084.jpg (143 kb)

Et andet eksempel på en Volvo-bus, som HT overtog fra DSB Rutebiler, er HT's vogn 4298 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1971), der her ses som daværende linie 84 ved Lyngby st. DSB fik i alt leveret 195 busser af denne type, hvis karosseri tydeligt er inspireret af DAB's serie II-karosseri fra samme periode. De leveredes i flere forskellige versioner både med hensyn til døre og chassislængder. HT overtog i oktober 1974 busser i næsten alle disse versioner, men dog ingen med kort akselafstand. Bussen på billedet, som hos DSB havde nr. 298, havde dørplacering 1-2-0, men andre busser havde i stedet dørplacering 1-1-0. Vogn 4298 udgik af driften i foråret 1981.


 

 

 

 

Foto: 1977

HT5012-806.jpg (128 kb)

Fra Helsingør-Bussen overtog HT 16 Volvo-busser. En af disse var HT's vogn 5012 (Volvo B 57-50/VBK-Carlsen - Årgang 1969), der her holder i den daværende gærage ved Grønnehave st. i Helsingør. Bussen, der hos Helsingør-Bussen havde nr. 8, udgik af driften i sommeren 1980, hvorefter den blev solgt til Ring Djursland.


 

 

 

 

Foto: 1976

HT5023-331.jpg (97 kb)

En anden repræsentant for en Volvo- bus ovetaget fra Helsingør-Bussen var vogn 23, der hos HT fik nr. 5023 (Volvo B 58-60/VBK-Carlsen - Årgang 1973). Bussen ses her som linie 331 ved Sveasøjlen i Helsingør. HT overtog i alt 11 busser af denne type fra Helsingør-Bussen (nr. 5013-5023), men mens busserne nr. 5013-5020 var forsynet med bagdør, var busserne nr. 5021-5023 i stedet udstyret med midterdør. Vogn 5023 udgik af driften i foråret 1982.


 

 

 

 

Foto: 17. februar 1975

HT5062-000.jpg  (93 kb)

Fra Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen (HHGB) overtog HT bl.a. denne Volvo B 65508/Carlsen - Årgang 1963, som man gav nr. 5062. Bussen er her fotograferet et ukendt sted i Nordsjælland i starten af 1975. Bussen fik en kort levetid hos HT, som udrangerede den i oktober 1976.


 

 

 

 

Foto: 1974

HT5066-000.jpg  (100 kb)

Fra Gribskovbanen, Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane (HFHJ) og Fredensborg-Humlebæk kommunes Rutebiler overtog HT fem busser af typen Volvo B 61505/Aabenraa. Disse busser fik hos HT nr. 5061 og 5063-5066. På billedet ses vogn 5066 (Volvo B 61505/Aabenraa - Årgang 1965) som stammer fra Gribskovbanen, hvilket også fremgår af teksten på vognsiden. Bussen, der her er fotograferet på opstillingspladsen ved Hornbæk st., udgik af driften i 1979.


 

 

 

 

Foto: 1977

HT5067-000.jpg (111 kb)

Endnu et billede fra opstillingspladsen ved Hornbæk st., hvor en række HT-busser overtaget fra HHGB holder. Forrest ses HT 5067 (Volvo B 75508/VBK-Carlsen - Årgang 1966). Denne bus blev i 1979 solgt til Skanderborg Busselskab.

 


 

 

 

 

Foto: 1980

HT5079-354.jpg (87 kb)

Også HT's vogn 5079 ( Volvo B 58-60/Aabenraa - 1970) var overtaget fra Gribskovbanen. Bussen ses her som linie 354 ved Hillerød st. i 1980. Den udgik af driften i 1985.


 

 

 

 

 Foto: September 1986

HT6007-186.jpg (91 kb)

Hvis et af de selskaber, som kørte som entreprenør for HT, af en eller anden grund ikke ønskede at fortsætte virksomheden, havde HT i en del år forkøbsret til disse selskabers materiel og ruter. Denne forkøbsret benyttede HT sig af ved flere lejligheder, og således også, ad Hjortekær Trafik i 1982 ønskede at sælge. En af de overtagne busser herfra fik hos HT nr. 6007 (Volvo B 10M-60/VBK - Årgang 1980). Den kørte under HT's ejerskab til august 1992. I april 1993 blev den solgt til Imanta, Riga-Letland.


Tilbage til oversigt