ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Oktober 2008


Da HT i 0ktober 1974 startede sin virksomhed, bestod næsten al materiellet af overtagne busser. Hovedparten af disse busser var overtaget fra Københavns Sporveje, som i 1970 var begyndt at anskaffe Volvo-busser. Sidenhen anskaffede HT selv nye Volvo-busser. Temaet i denne måned er Volvo-busser overtaget fra Københavns Sporveje samt nyanskaffede Volvo-busser.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: 1981

HT0531-17.jpg (112 kb)

Da Københavns Sporveje i 1970 anskaffede Volvo-busser, var det et brud på en mangeårig tradition, idet man hidtil havde anskaffet busser af typen Leyland/DAB. I september 1970 indsatte KS imidlertid en bus af typen Volvo B 59-59 med karosseri fra Aabenraa Karosserifabrik på prøve på linie 14. Denne prøvekørsel gik godt, og det blev herefter besluttet at anskaffe 85 nye busser af samme type (nr. 511-595). Hos KS kaldtes serien for serie III. Prøvebussen indgik sidenhen i serieleverancen og fik nr. 531. På billedet ses netop nr. 531 (Volvo B 59-59/Aabenraa  - Årgang 1970) som HT-linie 17 på Frederikssundsvej ved Husum Torv. Bussen blev i oktober 1974 overtaget af HT, som havde den i drift til vinteren 1983, hvor den blev solgt til Volvo Bussar, Göteborg og udstillet som museumsbus.

 


 

 

 

 

Foto: Marts 1984

HT-0515-027.jpg (112 kb)

I maj 1971 begyndte serieleverancen af de nye serie III-busser af typen Volvo B59-59/Aabenraa. I forhold til prototypebussen nr. 531, var der foretaget mindre ændringer. Bl.a. var serieleverancens busser forsynede med kofanger på fronten, lige som dørene nu også var forsynet med glasruder forneden, hvilket ikke var tilfældet i prototypebussen. På billedet ses en af de første serieleverede Volvo-busser, nemlig 515 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1971) som HT-linie 27 på Dyrehavevej. Bussen blev i oktober 1974 overtaget af HT, som havde den i drift til oktober 1985, hvor den blev afmeldt. Bag HT 515 ses i øvrogt en Volvo B 58-60 med VKB-karosseri fra De Hvide Busser i Hørsholm.


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT0598-006.jpg (110 kb)

I september 1974 - få uger før HT's start - fik Københavns Sporveje leveret ti nye Volvo B59/59/Aabenraa bybusser, som blev kaldt serie IV. Den mest tydelige forskel på disse busser i forhold til de tidligere leverede, var, at de var forsynede med runde forlygter. Busserne, som fik nr. 596 - 605, overgik alle til HT, da trafikselskabet startede d. 1. oktober 1974. På billedet ses vogn 598 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1974) som linie 6 i Vester Voldgade ved Rådhuspladsen få dage efter HT's start. Bussen udgik af driften i 1987.


 

 

 

 

Foto: April 1976

HT0697-003.jpg (97 kb)

Næste serieleverance af Volvo B 59-59/Aabenraa bybusser fandt sted i perioden december 1975 . april 1976 og bestod af 44 busser (nr. 655 - 698). På billedet ses nr. 697 (Volvo B 59-59/Aabenraa - Årgang 1976) som HT-linie 3 på H.C. Ørsteds Vej. Bussen udgik af driften i marts 1991, hvorefter den blev solgt til John Ståling, Viborg.


 

 

 

 

Foto: September 1987

HT0903-007+0904-007.jpg (108 kb)

I årene 1977-78 leveredes de sidste Volvo B 59-59/Aabenraa-busser til HT. Serieleverancen bestod af i alt 85 busser (nr. 857-904 og 915-941). To af disse - nr. 903 og 904 var ved leveringen forsøgsvis forsynede med en såkaldt Help-bumper - en gummikofanger. På billedet ses netop nr. 903 og 904 holdende på HT's daværende garageanlæg på Gadelandet i Husum. Som det se, nåede nr. 904 at blive lakeret i HT's nye designfarve, som blev indført midt i 1980'erne. Vogn 903 udgik af driften i marts 1994, hvorefter den blev solgt til John Ståling. Viborg. Vogn 904 udgik af driften i september 1994, hvorefter den også kom til John Ståling.


 

 

 

 

Foto: 1980

HT1220-005.jpg  (108 kb)

Da HT i 1979 igen anskaffede Volvo-bybusser, var det hidtidige B59-chassis erstattet af det nye B10R-chassis. I det ydre lignede busserne deres forgængere, dog var defrosteren flyttet op på taget lige over destinationsskiltet. I perioden 1979-81 anskaffede HT i alt 74 busser af denne type (nr. 1217-1290). Heraf var nr. 1255 og 1256 forsøgsvis forsynet med bagdør. Denne blev senere i forbindelse med den såkaldte ReBus-renovering indbygget i flere af busserne. På billedet ses HT's vogn 1220 (Volvo B 10R-59/Aabenraa - Årgang 1979) som HT-linie 5 på endestationen på Husum Torv. Bussen blev i efteråret 1992 renoveret efter ReBus-programmet, men den fik ikke indbygget bagdør ved den lejlighed. Da HT's Busdivision blev udskilt i aktieselskabet Bus Danmark A/S, fulgte bussen med. Den blev i 1996 overført til Frederica bybusser, og ved den lejlighed ændredes internnummeret til nr. 3031. Senere samme år udgik bussen imidlertid af driften. 


 

 

 

 

Foto: 1976

HT0640-340.jpg (93 kb)

I perioden 1975-77 anskaffede HT 59 nye nærtrafikbusser af typen Volvo B 58-60/Aabenraa (nr. 612-654, 699-707 og 814-820). De første af disse busser var allerede bestilt før HT's driftsstart og var bl.a. begrundet i, at HT derved undgik at overtage et antal nyleverede DSB-busser, som var af en konstruktion, der ikke svarede til de ønsker, HT havde. På billedet ses HT's vogn 640 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975) som HT-linie 640 i den daværende garage ved Grønnehave st. i Helsingør. Bussen udgik af driften i 1988.


 

 

 

 

Foto: 1977

HT0829-346.jpg (117 kb)

I perioden 1976-78 anskaffede HT desuden 33 nye landevejsbusser af typen Volvo B 58-60/Aabenraa (nr. 708-711, 808-813, 821-834 og 837-845). I modsætning til nærtrafikbusserne, som var udstyrede med døbbeltdøre foran og midt på bussen, havde landevejsbusserne kun enkedltdøre. Derudover var de forsynede med bagagerum. På billedet ses HT's vogn 829 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1977) som HT-linie 346 ved Hornbæk st. Bussen udgik af driften i vinteren 1988.

 


 

 

 

 

Foto: 1980

HT1188-333.jpg (105 kb)

I 1980 anskaffede HT igen nye nærtrafikbusser, men nu var B58-chassiet erstattet af det nye B 10M-chassis. HT anskaffede i denne omgang 30 nye nærtrafikbusser (nr. 1175-1191 og 1204-1216). I det ydre lignede busserne de tidligere anskaffede nærtrafikbusser, og de havde således også døre 2-2-0, men defrosteren var ny flyttet op på taget lige over destinationsskiltet. Bustypen repræsenteres her af vogn 1188 (Volvo B 10M-60/Aabenraa - Årgang 1980) som HT-linie 333E ved Hillerød st. I foråeret 1993 blev den renoveret efter ReBus-programmet, og det betød bl.a., at den fik indbygget en bagdør. Den udgik af driften i sommeren 1999.


 

 

 

 

 Foto: 1979

HT1198-362.jpg (99 kb)

I 1979 anskaffede HT yderligere 12 nye Volvo B 58-landevejsbusser (nr. 1192-1203). Disse busser adskilte sig fra de tidligere leverede ved, at defrosterens luftindtag nu var flyttet op på taget lige over destinationsskiltet. Bustypen repræsenteres her af vogn 1198 (Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1979) som linie 362. Billedet af bussen er taget i Slangerup. I april 1994 udgik bussen af den almindelige drift og overgik til HT's medarbejderfond.


Tilbage til oversigt