ARNE UNTERSCHLAK's foto arkiv

Juli 2008


HT - Hovedstadsområdets Trafikselskab - var det eneste af de amtslige og fælleskommunale trafikselskaber, som på et tidspunkt selv ejede sine busser. I denne måned starter et tema, som gennemgår HT's vognpark gennem tiden. Vi begynder med busser af typen Leyland/DAB serie I, II og III.


Billeder:

 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT0080-016.jpg (110 kb)

Fra Københavns Sporveje overtog HT 299 busser af typen Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP (nr. 960-999, 1-210 og 212-260), som hos Københavns Sporveje og HT gik under betegnelsen "serie I". En af disse busser var vogn 80 (Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP - Årgang 1965), der her ses køre fra Rådhuspladsen ad Jernbanegade som linie 16 få dage efter HT's driftsstart. Bussen udgik af driften i april 1978.

 


 

 

 

 

Foto: Oktober 1974

HT3039-150.jpg (82 kb)

Også fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne overtog HT nogle serie I-busser. Disse afveg bl.a. fra Københavns Sporvejes mht. dørplaceringen. Mens busserne fra Københavns Sporveje alle havde døre 2-2-0, havde busserne fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne døre 1-2-1 eller 1-2-2. HT overtog i alt 25 serie I busser fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne. Disse busser fik hos HT numrene 3019-3043. Heraf havde nr. 3019-3026 dørplacering 1-2-2, mens vognene nr. 3027-3043 havde dørplacering 1-2-1. Som repræsentant for denne serie busser ses her HT 3039 ( Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP - Årgang 1966) som linie 150 på Islevhusvej ved Husum Torv få dage efter HT's driftsstart. Bussen tilhørte tidligere Herlev-Ruterne, og den udgik af driften i 1979.


 

 

 

 

Foto: 1975

HT5044-172.jpg (107 kb)

Fra Lyngby-Nærum Jernbane overtog HT en enkelt serie I-bus, nenlig LNJ 44 (Leyland/DAB LIDRT 1/2 SP - Årgang 1966), som hos HT fik nr. 5044. Bussen ses her som daværende linie 172 ved Lyngby st. Som det ses på billedet, havde denne bus dørplacering 1-0-2. Den udgik af driften i 1979.


 

 

 

 

Foto: 1981

HT0288-143.jpg (93 kb)

I et samarbejde mellem Københavns Sporveje og DAB i Silkeborg videreudvikledes serie I-bussen, og resultatet blev serie II. Prototypen var Københavns Sporvejes vogn 211, som egentlig indgik i leverancen af serie I-busser, idet KS havde bestilt i alt 300 busser. I 1967 kom så den egentlige serieleverance på 40 busser, som KS havde bestilt (nr. 261-300). Derudover fik Amagerbanens Omnibusruter leveret 4 busser af samme type (nr. 1035-1039). Alle disse busser blev i 1974 overtaget af HT. Busserne fra KS beholdt deres numre, mens busserne fra Amagerbanen fik numrene 2035-2039. På billedet ses HT's vogn 288 (Leyland/DAB LIDRT 12/4 - Årgang 1967) som linie 143 ved Ballerup st. Bussen udgik af driften i april 1982.


 

 

 

 

Foto: 1975

DHT3061-152.jpg (100 kb)

Fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne overtog HT 23 serie II-busser af nogenlunde samme type, som man havde overtaget fra KS og AB. Den mest synlige forskel på busserne fra KS/AB og busserne fra FR/HR var, at mens førstnævnte havde dørplacering 2-2-0, havde sidstnævnte dørplacering 1-2-2. Hos HT fik busserne numrene 3044-3066. På billedet ses HT's vogn 3061 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Årgang 1968) som linie 152 ved Herlev st. Bussen udgik af driften i marts 1983


 

 

 

 

Foto: 1976

HT5052-180.jpg  (93 kb)

Lyngy-Nærum Jernbane havde ni serie II busser (nr. 45-53), som alle kom til HT, hvor de fik numrene 5045-5053. Alle ni busser havde bagperron og dørplacering 1-0-2. På billedet ses HT 5052 (Leyland/DAB LIDRT 12/2 - Årgang 1972) som daværende linie 180 ved Lyngby st. Bussen udgik af driften i 1986.


 

 

 

 

Foto: 1981

HT0337-005H.jpg (96 kb)

Da Københavns Sporveje i 1968 igen modtog nye busser, var disse også af typen Leyland/DAB-serie II, men som noget nyt var linienummerskiltet på fronten nu blevet større. Københavns Sporveje modtog i de følgende år i alt 210 busser af denne type (nr. 301-510), mens Amagerbanen anskaffede 15 busser af samme type (nr. 1040-1054). Alle disse busser kom i 1974 til HT. Mens de tidligere KS-busser beholdt deres oprindelige numre, fik AB's busser numrene 2040-2054. På billedet ses HT 337 (Leyland/DAB LIDRT 12/4 - Årgang 1968) som daværende linie 5H ved en midlertidig endestation i Vester Voldgade. Linie 5H havde egentlig endestation i Rådhusstræde ved Kompagnistræde, men på grund af vejarbejde var endestationen på daværende tidspunkt forlagt til Vester Voldgade. Bussen på billedet udgik af driften i vinteren 1981, hvorefter den kom til Ring Djursland.


 

 

 

 

Foto: 27. juli 1978

HT2001-024.jpg (131 kb)

Fra NESA overtog HT 27 serie II-busser (nr. 2001-2027). Hos NESA havde busserne nr. 1-27. På billedet ses HT 2001 (Leyland/DAB LIDRT 12/3 - Årgang 1971) som daværende linie 24 på endestationen ved Nørreport st. Bussen udgik af driften i 1983.

 


 

 

 

 

Foto: April 1986

HT3074-064.jpg (91 kb)

Da Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne i 1972 skulle anskaffe nye busser, valgte man igen serie II-busser, men til forskel fra de busser, som KS, AB og NESA havde fået leveret, var disse busser forsynet med stort integreret linienummer- og destinationsskilt på fronten. Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne anskaffede i alt 14 busser af denne type, og alle disse blev overtaget af HT som nr. 3067-3080. På billedet er det vogn 3074 (Leyland/DAB LIDRT 6857/2 serie II), der som daværende linie 64 holder på Gladsaxe Trafikplads. Bussen udgik af driften i 1986.


 

 

 

 

 Foto:

HT3085-162.jpg (85 kb)

I 1973 ændrede DAB udformningen af sine buskarosserier, og serie III var født. Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne anskaffede i første omgang seks busser af denne type, og de overgik til HT, da dette selskab begyndte driften i 1974. Hos HT fik busserne nr. 3081-3086. På billedet ses HT 3085 (Leyland/DAB LIDRT 6857/2 - serie III - Årgang 1973) som linie 162 ved Buddinge st. Bussen udgik af driften i 1986.


 

 

 

 

 Foto: August 1983

HT0607-068.jpg (138 kb)

Kort før HT startede driften, fik Forenede Rutebiler leveret endnu seks Leyland/DAB serie III-busser, men de blev først indsat i driften eftger HT's driftsstart, så de blev leveret i den gul/hvide/grå farve, som KS havde anvendt, og som nu blev den officielle bemaling af nye HT-busser. Endvidere fik de med det samme numre i HT's nummersystem. Busserne fik numre i forlængelse af den hidtidige KS-nummerering, og de fik således numrene 606-611. På billedet ses nr. 607 (Leyland/DAB LIDRT 6857/2 - Årgang 1974) som linie 68 på Rådhuspladsen. Bussen udgik af driften i 1987.


Tilbage til oversigt